Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIPISAF
Licencja na przeprowadzenie regat

Licencja na przeprowadzenie regat sportowych


Podstawa prawna:
Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych z dnia 11 czerwca 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Regaty sportowe to:

 • regaty w klasach i konkurencjach ujętych w krajowym systemie rywalizacji sportowej PZŻ,
 • główne regaty krajowe – regaty rangi mistrzostw Polski rozgrywane w klasach regatowych /ujętych w krajowym systemie rywalizacji sportowej PZŻ/, opublikowane w kalendarzu imprez sportowych PZŻ,
 • inne regaty – pozostałe regaty nie wymienione powyżej, opublikowane w kalendarzu imprez sportowych PZŻ.

Organizatorami regat sportowych rozgrywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą być:

 • Międzynarodowa Federacja Żeglarska /ISAF/,
 • Polski Związek Żeglarski /PZŻ/,
 • Okręgowe Związki Żeglarskie /OZŻ/,
 • kluby sportowe lub stowarzyszenia zrzeszone w PZŻ,
 • inne organizacje w połączeniu z wyżej wymienionymi.

W celu uzyskania licencji na przeprowadzenie regat sportowych należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosek o licencję na przeprowadzenie regat,
 • jeżeli regaty figurują w kalendarzu imprez sportowych PZŻ – wypełniony formularz wniosek o zatwierdzenie Sędziego Głównego, Przewodniczącego Zespołu Protestowego, Bezodwoławczego Zespołu Protestowego,
 • kopia dowodu opłaty za wydanie licencji na przeprowadzenie regat sportowych zgodnie z poniższą tabelą.

Przypominamy, że ww. dokumenty należy złożyć nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem regat.

Uprzejmie informujemy, że ww. dokumenty można złożyć do Biura PZŻ w wersji papierowej lub wersji elektronicznej przesyłając kopie /skan/ na adres licencje[@]pya.org.pl z tytułem „Regaty”.

Zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, organizator regat jest  zobowiązany do nadsyłania komunikatów z zawodów w ciągu 14 dni od ich zakończenia; w przypadku zawodów rozgrywanych w drugiej połowie października, maksymalnie do 10 listopada 2018 r. na adres wyniki-ssm@insp.waw.pl oraz pyabiuro@pya.org.pl.

Komunikaty z imprez powinny zawierać szczegółowe wyniki zawodów, niezbędne do przeprowadzenia analizy startujących w sporcie zawodników, a w szczególności:
- końcowe klasyfikacje,
- nazwiska i imiona zawodników,
- rok urodzenia zawodników,
- nazwy klubów (pełna nazwa zgodna z wpisem do rejestru lub ewidencji stowarzyszeń),
- województwo.
Komunikat powinien być podpisany przez sędziego głównego zawodów (imię, nazwisko, nr licencji) i kierownika zawodów (imię i nazwisko).

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu zawody sportowe nie zostaną uwzględnione w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Opłata za licencję na przeprowadzenie regat:

Licencja na przeprowadzenie regat bez ubezpieczenia OC
150 zł
Licencja na przeprowadzenie regat z ubezpieczeniem OC
/w przypadku braku sponsora wymagającego noszenia reklamy na jachtach i żaglach desek windsurfingowych/
300 zł
Licencja na przeprowadzenie regaty z ubezpieczeniem OC
/w przypadku sponsora wymagającego noszenia reklam na jachtach i żaglach desek windsurfingowych/
600 zł
Licencja na przeprowadzenie głównych regat krajowych /Mistrzostwa Polski/
800 zł
Licencja na przeprowadzenie regat rangi międzynarodowej /Mistrzostwa Świata lub Europy, Puchar Świta lub Europy/
od 800 zł

Opłatę można wnieść bezpośrednio w kasie Biura Polskiego Związku Żeglarskiego /płatność gotówką lub kartą płatniczą/ lub na konto bankowe:

Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146 z dopiskiem LICENCJA NA REGATY, DATA REGAT.