Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
ISAFF
Licencja na przeprowadzenie regat

Licencja na przeprowadzenie regat sportowych


Podstawa prawna:
Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych z dnia 11 czerwca 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Regaty sportowe to:

 • regaty w klasach i konkurencjach ujętych w krajowym systemie rywalizacji sportowej PZŻ,
 • główne regaty krajowe – regaty rangi mistrzostw Polski rozgrywane w klasach regatowych /ujętych w krajowym systemie rywalizacji sportowej PZŻ/, opublikowane w kalendarzu imprez sportowych PZŻ,
 • inne regaty – pozostałe regaty nie wymienione powyżej, opublikowane w kalendarzu imprez sportowych PZŻ.

Organizatorami regat sportowych rozgrywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą być:

 • Międzynarodowa Federacja Żeglarska /ISAF/,
 • Polski Związek Żeglarski /PZŻ/,
 • Okręgowe Związki Żeglarskie /OZŻ/,
 • kluby sportowe lub stowarzyszenia zrzeszone w PZŻ,
 • inne organizacje w połączeniu z wyżej wymienionymi.

W celu uzyskania licencji na przeprowadzenie regat sportowych należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosek o licencję na przeprowadzenie regat,
 • jeżeli regaty figurują w kalendarzu imprez sportowych PZŻ – wypełniony formularz wniosek o zatwierdzenie Sędziego Głównego, Przewodniczącego Zespołu Protestowego, Bezodwoławczego Zespołu Protestowego,
 • kopia dowodu opłaty za wydanie licencji na przeprowadzenie regat sportowych zgodnie z poniższą tabelą.

Przypominamy, że ww. dokumenty należy złożyć nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem regat.

Uprzejmie informujemy, że ww. dokumenty można złożyć do Biura PZŻ w wersji papierowej lub wersji elektronicznej przesyłając kopie /skan/ na adres licencje[@]pya.org.pl z tytułem „Regaty”.

Opłata:

Licencja na przeprowadzenie regat bez ubezpieczenia OC
150 zł
Licencja na przeprowadzenie regat z ubezpieczeniem OC
/w przypadku braku sponsora wymagającego noszenia reklamy na jachtach i żaglach desek windsurfingowych/
300 zł
Licencja na przeprowadzenie regaty z ubezpieczeniem OC
/w przypadku sponsora wymagającego noszenia reklam na jachtach i żaglach desek windsurfingowych/
600 zł
Licencja na przeprowadzenie głównych regat krajowych /Mistrzostwa Polski/
800 zł
Licencja na przeprowadzenie regat rangi międzynarodowej /Mistrzostwa Świata lub Europy, Puchar Świta lub Europy/
od 800 zł

Opłatę można wnieść bezpośrednio w kasie Biura Polskiego Związku Żeglarskiego /płatność gotówką lub kartą płatniczą/ lub na konto bankowe:

Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146 z dopiskiem LICENCJA NA REGATY, DATA REGAT.