Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIPISAF
Licencje

Licencje na przeprowadzenie regat

Podstawa prawna:

Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ - Uchwała nr 255/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 12.07.2018 r. 


Do wniosku o licencję na przeprowadzenie regat konieczne jest także dołączenie wniosku o ubezpieczenie OC organizatora regat.

Regaty klas sportowych:

1) regaty rangi mistrzostw Polski (lub OOM) rozgrywane w klasach sportowych, opublikowane w kalendarzu klas sportowych PZŻ; 

2) regaty inne niż rangi mistrzostw Polski (lub OOM), opublikowane w kalendarzu klas sportowych PZŻ.

Regaty klas amatorskich

1) regaty rangi mistrzostw Polski rozgrywane w klasach amatorskich, opublikowane w kalendarzu klas amatorskich PZŻ; 

2) regaty inne niż rangi mistrzostw Polski, opublikowane w kalendarzu klas amatorskich PZŻ.

Regaty klas morskich

1) regaty rangi mistrzostw Polski rozgrywane w klasach morskich, opublikowane w kalendarzu klas morskich PZŻ; 

2) regaty inne niż rangi mistrzostw Polski, opublikowane w kalendarzu klas morskich PZŻ.Organizatorami regat rozgrywanych na terenie Polski mogą być: 

1) Międzynarodowa Federacja Żeglarska (World Sailing); 

2) Polski Związek Żeglarski (PZŻ); 

3) okręgowe związki żeglarskie (OZŻ);

4) kluby sportowe lub stowarzyszenia zrzeszone w PZŻ; 

5) inne organizacje w połączeniu z PZŻ, OZŻ, klubem sportowym lub stowarzyszeniem zrzeszonym w PZŻ.W celu uzyskania licencji na przeprowadzenie regat sportowych należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

·    wypełniony formularz wniosek o licencję na przeprowadzenie regat,

·     zawiadomienie o regatach,

·     kopia dowodu opłaty za wydanie licencji na przeprowadzenie regat sportowych zgodnie z poniższą tabelą.

·     wypełniony formularz wniosek o zatwierdzenie Sędziego Głównego, Przewodniczącego Zespołu Protestowego, Bezodwoławczego Zespołu Protestowego (dotyczy regat rangi mistrzostw Polski),

·     wniosek o przyznanie organizacji regat rangi mistrzostw Polski kierowany do Zarządu PZŻ. /Decyzja o przyznaniu organizacji regat rangi mistrzostw Polski podejmowana jest przez Zarząd PZŻ w formie uchwały/.


 

Opłata za licencję na przeprowadzenie regat:


RANGA REGAT

LICENCJA NA REGATY
(zł brutto)

UBEZPIECZENIE OC
(zł brutto)

mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, puchar świata, puchar Europy

850,00*

150,00

mistrzostwa Polski, OOM

650,00*

150,00

regaty rangi Pucharu Polski

150,00*

150,00

regaty inne

150,00

150,00

*Licencja może być wykupiona tylko łącznie z ubezpieczeniem OC.Opłatę można wnieść bezpośrednio w kasie Biura Polskiego Związku Żeglarskiego /płatność gotówką lub kartą płatniczą/ lub na konto bankowe:
Bank Pekao SA, nr konta: 
19 1240 6218 1111 0000 4620 9146 z dopiskiem LICENCJA NA REGATY, DATA REGAT.

 

Przypominamy, że ww. dokumenty należy złożyć nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem regat.

Uprzejmie informujemy, że ww. dokumenty można złożyć do Biura PZŻ w wersji papierowej lub wersji elektronicznej przesyłając kopie /skan/ na adres licencje[@]pya.org.pl z tytułem „Regaty”.

 _______________________________________________________________________________________________________Zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, organizator regat jest  zobowiązany do nadsyłania komunikatów z zawodów w ciągu 14 dni od ich zakończenia; w przypadku zawodów rozgrywanych w drugiej połowie października, maksymalnie do 10 listopada 2018 r. na adres wyniki-ssm@insp.waw.pl oraz pyabiuro@pya.org.pl.

Komunikaty z imprez powinny zawierać szczegółowe wyniki zawodów, niezbędne do przeprowadzenia analizy startujących w sporcie zawodników, a w szczególności:

- końcowe klasyfikacje,

- nazwiska i imiona zawodników, 

- rok urodzenia zawodników,

- nazwy klubów (pełna nazwa zgodna z wpisem do rejestru lub ewidencji stowarzyszeń),

- województwo.

Komunikat powinien być podpisany przez sędziego głównego zawodów (imię, nazwisko, nr licencji) i kierownika zawodów (imię i nazwisko).

W przypadku niedotrzymania powyższego terminu zawody sportowe nie zostaną uwzględnione w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.