Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIPISAF
Licencje

Ubezpieczenie OC zawodników

Informujemy, że od dnia 24.06.2019 r. uruchamiamy elektroniczny system ebiuro.pya.org.pl umożliwiający złożenie wniosku o wydanie licencji zawodnika PZŻ i ubezpieczenie OC. Od teraz nie będzie potrzeby wypełniania wniosków tradycyjnych co pozwoli na usprawnienie procedury wydawania dokumentów.

Wnioski papierowe będą obowiązywać do dnia 31.07.2019 r. W okresie przejściowym będą dostępne obie metody ubiegania się o licencję i ubezpieczenie OC zawodnika. Po tym terminie, tj. po 31.07.2019 r. będzie możliwe składanie jedynie wniosków elektronicznych przez ebiuro.pya.org.pl.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami (tel.: +48 664 440 167, e-mail: pyabiuro@pya.org.pl) lub skorzystaj z Centrum pomocy ebiuro.pya.org.pl.


I. OC ZAWODNIKÓW/CZŁONKÓW

Polski Związek Żeglarski informuje o możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Polski Związek Żeglarski z ERGO Hestią umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dedykowanej dla osób fizycznych będących zawodnikami/członkami PZŻ.

Ubezpieczenie OC obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zgodnie z załączonymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia do polisy nr 436000175113.

Ze względu na przystąpienie do polisy ubezpieczeniowej OC zawodnika nie ma potrzeby wnioskowania o przedłużenie licencji i tym samym wnoszenia dodatkowej opłaty.

Informujemy, że cena z ubezpieczenie OC w roku 2018 obejmowała okres marzec-grudzień 2018. Natomiast składka w 2019 obejmuje okres styczeń-grudzień 2019. Różnica w cenie wynika z dłuższego okres ubezpieczenia, natomiast sam koszt ubezpieczenia pozostał na tym samym poziomie.

1. Warunki ubezpieczenia:

 • Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna zawodników/członków PZŻ w związku z uprawianiem sportów żeglarskich
 • Zakres terytorialny: ŚWIAT
 • Suma ubezpieczenia: 2 000 000 EURO na każde zdarzenie na każdą osobę ubezpieczoną
 • Okres ubezpieczenia: zgodnie z treścią umowy ubezpieczenia
 • Koszt ubezpieczenia na osobę: 240,00 zł


2. W celu skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej należy:

a) Zapoznać się:

 • z treścią Polisy Ubezpieczeniowej. Pełna treść polisy znajduje się tutaj.
 • z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Pełna treść OWU znajduje się tutaj.

b) Wypełnić formularz/wniosek "Zgoda na objęcie ochroną i finansowanie składki do polisy nr 436000175113" dostępny tutaj.

c) Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i odesłać skan wraz z potwierdzeniem płatności na adres: licencje@pya.org.pl lub pocztą tradycyjną

3. Płatność:
tytułem kosztu ubezpieczenia należy dokonać zgodnie z poniższymi danymi:

 • Odbiorca: Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa,
 • Nr konta bankowego: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146,
 • Kwota przelewu: 240,00 zł,
 • Tytuł przelewu: Imię i nazwisko - OC zawodnika.

4. Potwierdzenie ubezpieczenia:
Potwierdzenie objęcia ochroną ubezpieczeniową zostanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci certyfikatu ubezpieczenia OC.

Płatności za ubezpieczenie OC można dokonać również bezpośrednio w kasie Biura Polskiego Związku Żeglarskiego.

W przypadku wnioskowania o wydanie licencji zawodnika PZŻ można wnieść jedną opłatę obejmującą wydanie licencji i ubezpieczenia.