Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIPISAF
Licencje

Ubezpieczenie OC zawodników, trenerów i regat


Polski Związek Żeglarski oferuje Państwu ubezpieczenie OC dla zawodników PZŻ, trenerów PZŻ i regat sportowych  w klasach i konkurencjach ujętych w krajowym systemie rywalizacji sportowej Polskiego Związku Żeglarskiego.

Ubezpieczenie OC obowiązuje w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zgodnie z załączonymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia do polisy nr 436000152661.

W celu wykupienia lub przedłużenia OC należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz wniosek o odnowienie OC zawodnika PZŻ, (wniosek musi być podpisany oraz opieczętowany przez klub do którego zawodnik należy) wraz z kopią dowodu opłaty za ubezpieczenie OC zawodnika PZŻ, zgodnie z poniższa tabelą,

lub

  • wypełniony formularz wniosek o odnowienie OC trenera PZŻ wraz z kopią dowodu opłaty za ubezpieczenie OC trenera PZŻ, zgodnie z poniższą tabelą.


Ubezpieczenie OC zawodnika PZŻ:

Stawka ubezpieczenia OC dla zawodników PZŻ
180 zł*

* stawka ubezpieczenia OC za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Ubezpieczenie OC trenera PZŻ:

Stawka ubezpieczenia OC dla trenerów PZŻ
180 zł*

* stawka ubezpieczenia OC za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Ubezpieczenie OC na przeprowadzenie regat:


Opłatę można wnieść bezpośrednio w kasie Biura Polskiego Związku Żeglarskiego /płatność gotówką lub kartą płatniczą/ lub na konto bankowe:

Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146 z dopiskiem UBEZPIECZENIE OC ZAWODNIKA/TRENERA.

W przypadku wnioskowania o wydanie licencji zawodnika PZŻ, trenera PZŻ lub na przeprowadzenie regat sportowych można wnieść jedną opłatę obejmującą wydanie licencji i ubezpieczenia.