ISAF World Sailing

SAR GDYNIA 505 050 971
SAR ŚWINOUJŚCIE 505 050 969

WOPR 601 100 100

HALS - Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa

HALS - Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa

24.08.2012

Stowarzyszenie instruktorów i trenerów żeglarstwa HALS powstało w 2009 roku z inicjatywy aktywnej grupy Instruktorów Żeglarstwa PZŻ

Ich wieloletnia praca i doświadczenie, zdobyte w różnych regionach naszego kraju, podczas organizowania i prowadzenia szkoleń żeglarskich, doprowadziła do powstania idei wspólnej platformy wymiany doświadczeń, określania standardów szkoleniowych oraz integracji żeglarskiego środowiska szkoleniowego. W grupie założycielskiej Stowarzyszenia HALS były wybitne autorytety i osobowości szkoleniowe: Marek Berkowski, Zbigniew Chodnikiewicz, Jacek Czajewski, Jerzy Dąbrowski, Zbigniew Dąbrowski, Andrzej Panicz. Obecnie Stowarzyszenie skupia ponad stu instruktorów i trenerów żeglarstwa. Wielu z nich pełni odpowiedzialne funkcje organizacyjne lub szkoleniowe we władzach PZŻ i  OZŻ-tów oraz w uczelniach sportowych. Członkami honorowymi Stowarzyszenia są:  Jerzy Borowski i Czesław Marchaj.

Jedne z najważniejszych celów i zadań stowarzyszenia to: popularyzacja wszelkiego typu szkolenia żeglarskiego, doskonalenie technik i form szkolenia w żeglarstwie rekreacyjnym i sportowym, szeroka edukacja żeglarska dzieci i młodzieży, opracowywanie różnego typu żeglarskich systemów szkoleniowych a także opiniowanie aktów prawnych dotyczących uprawiania żeglarstwa. Zadania te pragniemy realizować przy współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim i Okręgowymi  Związkami Żeglarskimi.

Opracowaliśmy System szkolenia żeglarskiego HALS z nowatorską konstrukcją procesu szkolenia żeglarskiego. System obejmuje modułowe programy efektywnego i bezpiecznego nauczania żeglarstwa na wodach śródlądowych i morskich, szczególnie eksponujący żeglarskie szkolenie dzieci i młodzieży. Jego podstawową zasadą jest stworzenie możliwości uzyskania wybranego zakresu umiejętności i wiedzy żeglarskiej, zależnie od potrzeb, możliwości psychofizycznych i dyspozycji czasowej uczestnika szkolenia, oraz realizacja programów edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką żeglarską. Odbycie szkolenia żeglarskiego w ramach wybranego segmentu tego Systemu, potwierdzane jest wydaniem certyfikatu, poświadczającego  nabycie odpowiedniego zakresu umiejętności i wiedzy żeglarskiej. System nie tylko nie konkuruje z Systemem szkolenia PZŻ na stopnie żeglarskie  a wręcz jest jego efektywnym uzupełnieniem w początkowym etapie szkolenia. System zawiera następujące segmenty szkoleniowe na wodach śródlądowych i morskich: Wprowadzenie do żeglarstwa dla dzieci i młodzieży ( Błękitne szkoły HALS i Błękitne wakacje HALS – certyfikat Młody ŻEGLARZ), Wstępne szkolenie żeglarskie HALS (certyfikat ZAŁOGANT), Podstawowe szkolenie żeglarskie HALS (certyfikat ŻEGLARZ). Kolejnym etapem szkolenia traktowanym jako zaawansowane, jest szkolenie na państwowe stopnie żeglarskie: żeglarza i sternika jachtowego (System szkolenia PZŻ na stopnie żeglarskie).

W trosce o wysoki poziom organizacji i prowadzenia szkolenia żeglarskiego, organizujemy cykliczne szkolenia unifikacyjne instruktorów, propagując skuteczne i bezpieczne formy szkolenia żeglarskiego. Wyznacznikiem jakości szkolenia są przyznawane instytucjom organizującym szkolenia i instruktorom prowadzącym te szkolenia, odpowiednie Licencje szkoleniowe HALS.
Szczegółowe informacje o działalności Stowarzyszenia HALS i jego Systemach można uzyskać na naszym portalu internetowym www.hals-sitz.org.pl.  Portal zawiera także wszelkiego typu szkoleniowe informacje żeglarskie.

Zapraszamy wszystkich instruktorów i trenerów żeglarstwa do współpracy.

Prezes Stowarzyszenia HALS
Jerzy Durejko

Ostatnie aktualności

APEL KOMISJI TECHNICZNEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

APEL KOMISJI TECHNICZNEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

24.06.2016 Apel Komisji Technicznej Polskiego Związku Żeglarskiego do właścicieli, armatorów i kapitanów jachtów śródlądowych i morskich o długości kadłuba do 15 m, wyposażonych w silniki zasilane paliwami ropopochodnymi, które nie zostały poddane dobrowolnemu przeglądowi technicznemu lub inspekcji dokonywanej przez inspektorów upoważnionej instytucji. czytaj więcej

Pływam bez promili – już po raz dziesiąty!

Pływam bez promili – już po raz dziesiąty!

22.06.2016 Startuje dziesiąta edycja akcji „Pływam bez promili” organizowanej przez Stowarzyszenie Polska Wódka przy współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim, Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, Polskim Związkiem Wędkarskim, MOPR, WOPR i innymi Partnerami. czytaj więcej

BIURO PZŻ NIEDOSTĘPNE DLA KLIENTÓW

BIURO PZŻ NIEDOSTĘPNE DLA KLIENTÓW

20.06.2016 Biuro Polskiego Związku Żeglarskiego w terminie od 4 do 8 lipca 2016 r. będzie nieczynne. czytaj więcej

zobacz pozostałe aktualności

Galeria

Mistrzostwa Hiszpanii

zobacz galerię

Klasy regatowe

Windsurfing RS:X

Windsurfing RS:X

Olimpijska klasa windsurfing RS:X

Star

Star

Jedyna olimpijska dwuosobowa łódź kilowa.

470

470

470 to dwuosobowa klasa żaglówek.

49er

49er

49er to jacht typu skiff, będący klasą olimpijską od 2000 roku.

Laser

Laser

Laser - nazwa licznej serii typów żaglówek, będących ścisłymi (stoczniowymi) monotypami.

Finn

Finn

Jednoosobowa klasa łodzi żaglowej. Od roku 1952 obecna na wszystkich olimpiadach.

zobacz galerię klas

Reklama

Partner główny
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Sponsor Główny
Energa
Sponsor
Volvo
Programy
Pływam bez promili
Energa Sailing

Gdynia
Wspieramy Klub
Energa Sailing
Partnerzy
Polska
Gdańsk
My Live Regatta
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie
Państwowy FunduszRehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych
COMS
Polska
Wiatr i Woda
Boatshow
Prawo Sportowe
Rehasport Clinic
Patronaty medialne
Żagle
TVP
Trojka
WP
PAP
Partnerzy medialni
WIATR
sailnews.pl

Portal Żeglarski
Tawerna Skipperów
Partner techniczny
DAD Sportswear