Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Konkursy i nagrody

Konkurs o Nagrodę PZŻ Błękitny Spinaker


Organizatorem Konkursu o Nagrodę Polskiego Związku Żeglarskiego BŁĘKITNY SPINAKER i fundatorem nagród jest Polski Związek Żeglarski.

Konkurs składa się z jednego etapu i jest podzielony na trzy kategorie:

 • Śródlądowa Impreza Roku,
 • Śródlądowe Regaty Roku,
 • Śródlądowy Rejs Roku.
Cel konkursu:

 1. Popularyzację żeglarstwa turystycznego i rekreacyjnego.
 2. Tworzenie pozytywnego wizerunku turystyki żeglarskiej.
 3. Odkrywanie dla żeglarstwa nowych szlaków i akwenów wodnych.
 4. Wspieranie lokalnych środowisk żeglarskich.
 5. Promowanie etyki i etykiety żeglarskiej, wartości i tradycji żeglarskich.
 6. Propagowanie przedsięwzięć żeglarskich, w tym imprez, rejsów i regat, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Kryteria oceny:

 1. Liczba uczestników (w szczególności dzieci i młodzieży).
 2. Stopień trudności realizowanych przedsięwzięć.
 3. Partnerzy uczestniczący w realizacji przedsięwzięcia, zwłaszcza instytucje i organy administracji rządowej i samorządowej.
 4. Nowatorstwo w rozwiązaniach organizacyjnych.
 5. Udział mediów i skala prezentacji przedsięwzięcia w środkach masowego przekazu.
 6. Stopień realizacji założonych celów.

Procedura przyznawania nagród:

 1. Formularz zgłoszeniowy wraz wymaganą dokumentacją należy dostarczyć do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego w terminie do dnia 20 października danego roku kalendarzowego z dopiskiem „BŁĘKITNY SPINAKER”.
 2. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć: (pisemne sprawozdanie z imprezy/rejsu (w kategorii Śródlądowa Impreza Roku/Śródlądowy Rejs Roku) lub pisemne sprawozdanie sędziego głównego z regat (w kategorii Śródlądowe Regaty Roku) - w formie elektronicznej, dokumentację fotograficzną imprezy/regat/rejsu – w formie elektronicznej w rozdzielczości 300 dpi, materiały promujące imprezę/regaty/rejs (plakaty, ulotki, foldery itp.) – w formie elektronicznej).
 3. Informacja o nominowanych i zwycięzcach Konkursu jest zamieszczana na stronie internetowej PZŻ.
 4. Nominacje i nagrody są wręczane uroczyście każdego roku w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd PZŻ i ogłoszonym na stronie internetowej PZŻ.
 5. Wręczenia nominacji i nagród dokonuje Prezes PZŻ, jeden z wiceprezesów PZŻ lub upoważniony członek Zarządu PZŻ.