Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Licencje

Licencje na przeprowadzenie regat


Podstawa prawna:
Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ

Do wniosku o licencję na przeprowadzenie regat konieczne jest także dołączenie wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach polisy OC zawartej przez PZŻ.

Regaty klas sportowych:
1) regaty rangi mistrzostw Polski (lub OOM) rozgrywane w klasach sportowych, opublikowane w kalendarzu klas sportowych PZŻ;
2) regaty inne niż rangi mistrzostw Polski (lub OOM), opublikowane w kalendarzu klas sportowych PZŻ.

Regaty klas amatorskich:
1) regaty rangi mistrzostw Polski rozgrywane w klasach amatorskich,opublikowane w kalendarzu klas amatorskich PZŻ;
2) regaty inne niż rangi mistrzostw Polski, opublikowane w kalendarzu klas amatorskich PZŻ.

Regaty klas morskich:
1) regaty rangi mistrzostw Polski rozgrywane w klasach morskich,opublikowane w kalendarzu klas morskich PZŻ;
2) regaty inne niż rangi mistrzostw Polski, opublikowane w kalendarzu klasmorskich PZŻ.

Organizatorami regat rozgrywanych na terenie Polski mogą być:
1) Międzynarodowa Federacja Żeglarska (World Sailing);
2) Polski Związek Żeglarski (PZŻ);
3) okręgowe związki żeglarskie (OZŻ);
4) kluby sportowe lub stowarzyszenia zrzeszone w PZŻ;
5) inne organizacje w połączeniu z PZŻ, OZŻ, klubem sportowym lub stowarzyszeniem zrzeszonym w PZŻ.

W celu uzyskania licencji na przeprowadzenie regat sportowych należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosek o licencję na przeprowadzenie regat;
 • zawiadomienie o regatach;
 • kopia dowodu opłaty za wydanie licencji na przeprowadzenie regat sportowych zgodnie z poniższą tabelą;
 • wypełniony formularz wniosek o zatwierdzenie Sędziego Głównego,Przewodniczącego Zespołu Protestowego, Bezodwoławczego Zespołu Protestowego (dotyczy regat rangi mistrzostw Polski);
 • wniosek o przyznanie organizacji regat rangi mistrzostw Polski kierowany do Zarządu PZŻ (decyzja o przyznaniu organizacji regat rangi mistrzostw Polski podejmowana jest przez Zarząd PZŻ w formie uchwały).

Opłata za licencję na przeprowadzenie regat:

RANGA REGATLICENCJA NA REGATY
(zł brutto)
UBEZPIECZENIE OC
(zł brutto)
mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy850,00*150,00
mistrzostwa Polski, OOM650,00*150,00
regaty inne
150,00*150,00

* w przypadku złożenia wniosku o wydanie licencji na przeprowadzenie regat bez ubezpieczenia organizator jest zobowiązany do przedstawienia ubezpieczenia OC organizatora regat na kwotę minimum 2 mln zł

W przypadku imprez składających się z regat o różnej randze i w poszczególnych grupach klas (sportowych, amatorskich, morskich) ceny wzrastają następująco:

 • do 3 regat o różnej randze i w poszczególnych grupach klas – 100% ceny licencji z tabeli za najdroższą rangę regat,
 • od 4 do 7 regat o różnej randze i w poszczególnych grupach klas – 150% ceny licencji z tabeli za najdroższą rangę regat,
 • powyżej 7 regat o różnej randze i w poszczególnych grupach klas – 200% ceny licencji z tabeli za najdroższą rangę regat.

Opłatę należy wnieść na konto bankowe:
Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 46209146 z dopiskiem LICENCJA NA REGATY, DATA REGAT, NIP (opcjonalnie).
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani fakturą, zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535), prosimy o podanie numeru NIP w treści przelewu.

Przypominamy, że ww. dokumenty należy złożyć nie później niż 14dni przed planowanym rozpoczęciem regat. Uprzejmie informujemy, że ww.dokumenty można złożyć do Biura PZŻ w wersji papierowej lub wersji elektronicznej przesyłając kopie /skan/ na adres licencje[@]pya.org.pl z tytułem „Regaty”.


Zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, organizator regat jest  zobowiązany do nadsyłania komunikatów z zawodów (na druku wyniki regat)  w ciągu 7 dni  od ich zakończenia w podziale na na adres rafszukiel@wp.pl, j.debert@pya.org.pl oraz pyabiuro@pya.org.pl.

Komunikaty z imprez powinny zawierać:

Druk wyniki regat ( ze strony) w formie excel (w podziale na kategorie wiekowe):

- konkurencja, miejsce, nazwisko, imię, pesel, nazwa klubu miejscowość, nazwisko, imię trenera, data urodzenia trenera

  Komunikat/wyniki regat, który powinien być podpisany przez sędziego głównego zawodów (imię, nazwisko, nr licencji) i kierownika zawodów (imię i nazwisko).

  W przypadku niedotrzymania powyższego terminu zawody sportowe nie zostaną uwzględnione w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.