Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Rejestracja jachtów klasowych

Odnowienie certyfikatu jachtu klasowego


Organ odpowiedzialny za załatwienie sprawy: Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

Podstawa prawna:

  • Instrukcja PZŻ nr 2/2018 w sprawie prowadzenia polskiego rejestru jachtów klasowych (Uchwała nr 259/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 12 lipca 2018 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 679/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 31.08.2020 r.),
  • Cennik opłat za czynności rejestracyjne w polskim rejestrze jachtów klasowych (Uchwała nr 265/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 22.07.2018 r.).

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz o odnowienie certyfikatu jachtu klasowego,
  • dokument potwierdzający nadanie dotychczasowego numeru klasowego,
  • potwierdzenie dokonania opłaty za odnowienie certyfikatu jachtu klasowego w wysokości 30 zł,
    opłatę można wnieść na konto bankowe: Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146 z dopiskiem REJESTRACJA JACHTU KLASOWEGO, NIP (opcjonalnie).
    Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani fakturą, zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535), prosimy o podanie numeru NIP w treści przelewu.

Oryginał wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego na adres:
Polski Związek Żeglarski
al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
PGE Narodowy

Po odnowieniu certyfikatu jachtowego PZŻ wydaje nowy certyfikat, którego ważność wynosi 5 lat.

Odnowienia certyfikatu jachtu klasowego można dokonać po zakończeniu ważności dotychczasowego certyfikatu jachtu klasowego.

DOKUMENTY I FORMULARZE DO POBRANIA