Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Kolegium Sędziów

Odwołania od decyzji Zespołów Protestowych


WYKAZ ORZECZEŃ ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ >>>


PROCEDURY I OBJAŚNIENIA PRZY SKŁADANIU ODWOŁAŃ

 1. Jaka jest różnica między odwołaniem, a wnioskiem o potwierdzenie lub korektę?

  Odwołanie jest twierdzeniem strony w proteście, że decyzja zespołu protestowego w tym rozpatrywaniu była nieprawidłowa lub procedury zespołu protestowego były wadliwe, czy też prośba o rozpatrywanie niesłusznie została odrzucona - PRŻ 70.1.
  Wniosek o potwierdzenie lub skorygowanie decyzji - czasem nazywany "interpretacją" - jest kierowany do Kolegium Sędziów PZŻ przez zespół protestowy zgodnie z PRŻ 70.2.
  Procedury Kolegium Sędziów PZŻ dotyczące rozpatrywania odwołań jak i potwierdzenia lub skorygowania decyzji są takie same. Zespół protestowy wiedząc, że strona w proteście nie zgadza się z jego decyzją może zapobiec odwołaniu, przesyłając swoją decyzję do Kolegium Sędziów PZŻ do potwierdzenia lub skorygowania.
  Zespół odwoławczy Kolegium Sędziów PZŻ powoływany jest z grona doświadczonych sędziów sportowych PZŻ, posiadających aktualną licencję sędziego sportowego PZŻ do każdego z odwołań z osobna i rozpatruje odwołania w miarę ich napływania.

 2. Kto może się odwołać od decyzji Zespołu Protestowego?

  Jedynie strona (patrz Definicje PRŻ) uczestnicząca w proteście może wnieść odwołanie od decyzji zespołu protestowego zgodnie z PRŻ 70.1.
  Jeśli zespół protestowy popełnił błąd podczas przyznawania zadośćuczynienia, w którym nie byłeś stroną to nie możesz się odwołać od tej decyzji.
  Jeżeli zespół protestowy przyzna zadośćuczynienie innemu jachtowi, które wpłynęło niekorzystnie na Twój wynik, to możesz złożyć prośbę o zadośćuczynienie, a gdy Twoja prośba o zadośćuczynienie zostanie odrzucona, to będziesz miał wtedy prawo do odwołania.
  Decyzji ze spotkania arbitrażowego (Dodatek T PRŻ) nie można zaskarżyć. PRŻ 70 – Odwołania i prośby do władzy krajowej - nie ma zastosowania do orzeczenia arbitrażowego, ponieważ nie jest to decyzja ani procedura zespołu protestowego.

 3. Jaka jest procedura składania odwołań?

  Procedurę składania odwołań opisuje Dodatek R PRŻ.
  Odwołanie możesz przesłać w formie elektronicznej na adres: ks_odwołania@pya.org.pl lub pocztą na adres:
  Kolegium Sędziów Polskiego Związku Żeglarskiego
  al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
  Stadion Narodowy w Warszawie
  Po pierwsze, odwołanie musisz przesłać do Kolegium Sędziów PZŻ nie później niż 15 dni po otrzymaniu pisemnej decyzji Zespołu Protestowego lub decyzji o odmowie wznowienia rozpatrywania.
  Na tym etapie nie są wymagane żadne szczegółowe informacje.
  Ale i tak będziesz musiał wypełnić Formularz odwołania od decyzji Zespołu Protestowego i dostarczyć go do Kolegium Sędziów PZŻ.
  Musisz również załączyć kilka dokumentów wymienionych w PRŻ R2.2, z których najważniejsza jest kopia formularza prośby o rozpatrywanie, w którym znajduje się zaskarżona decyzja zespołu protestowego (ustalone fakty, zastosowany/e przepis/y, wnioski i decyzja). Więc jeśli uważasz, że po zakończeniu rozpatrywania będziesz chciał złożyć odwołanie, poproś natychmiast – na piśmie (a najprawdopodobniej w ciągu następnych dni – do zakończenia regat lub w ciągu następnych siedmiu dni) o kopię decyzji zespołu protestowego – PRŻ 65.2. Wszystko to zazwyczaj znajduje się na drugiej stronie formularza prośby o rozpatrywanie, ale również poproś o kopię pierwszej strony.
  Jeśli nie możesz uzyskać wymaganego dokumentu w odpowiednim czasie, to na formularzu odwołania jest możliwość oznaczenie go jako "niedostępnego".
  Formularz odwołania i wszystkie powiązane dokumenty mogą być przesyłane drogą elektroniczną do Kolegium Sędziów PZŻ pod warunkiem, że jakość każdego skanowania jest wystarczająco dobra, aby dokument był czytelny, gdy będzie on przeglądany elektronicznie lub drukowany (skanowane dokumenty muszą być w formacie – pdf, jeżeli wykonujesz zdjęcia, to w formacie jpg, ale dobrej jakości tak by można było je odczytać). Cokolwiek wysłane jako kopia papierowa musi być wystarczająco dobrej jakości, aby mogła być skanowana i przesyłana drogą elektroniczną.

 4. Jakie procedury ma spełnić zespół protestowy, gdy występuje z wnioskiem o potwierdzenie lub korektę decyzji?

  Nie jest wymagany Formularz odwołania. Zespół protestowy ma 15 dni na przesłanie do Kolegium Sędziów PZŻ wniosku o potwierdzenie lub korektę decyzji wraz z kopią Formularza protestowego. Formularz protestowy musi zawierać ustalone fakty, wnioski, zastosowane przepisy i decyzję.

 5. Czy jest coś jeszcze, co można zrobić przed wniesieniem odwołania?

  Jeśli uważasz, że zespół protestowy popełnił błąd w swojej decyzji, możesz poprosić go o wznowienie rozpatrywania, ale musisz to zrobić w ciągu 24 godzin po otrzymaniu informacji o tej decyzji - PRŻ 66. Tylko strona w rozpatrywaniu może prosić o wznowienie rozpatrywania lub może to zrobić zespół protestowy. Jeśli zespół protestowy podejmie decyzję o wznowieniu rozpatrywania, po tym jak poprosisz o to, termin złożenia odwołania zaczyna się od momentu, gdy zostaniesz poinformowany o decyzji.
  Nie musisz prosić o wznowienie rozpatrywania, a możesz bezpośrednio złożyć odwołanie. Jednakże wznowienie rozpatrywania, jeśli zostanie udzielone może sprawić, że popełnione błędy zostaną skorygowane, a Ty zachowasz prawo do odwołania się od wyniku wznowionego rozpatrywania.

 6. Od czego możesz się odwołać?

  Nie można odwołać się od stwierdzonych faktów, ponieważ zespół odwoławczy Kolegium Sędziów PZŻ musi zaakceptować fakty, które wypracował zespół protestowy - PRŻ 70.1. Jeśli jednak przedstawione fakty są niewystarczające, to zespół odwoławczy Kolegium Sędziów PZŻ podejmie kroki w celu uzyskania wystarczających faktów - PRŻ R5. "Niewłaściwym faktem" będzie taki, wskutek którego zespół odwoławczy Kolegium Sędziów PZŻ będzie starać się o uzyskanie innych faktów, od wyraźnie odmiennych w świetle wszystkich informacji zawartych w odwołaniu.
  Jednakże wiele odwołań jest nieskutecznych, ponieważ w gruncie rzeczy są one sprzeczne między poglądami wnoszącego odwołanie, a ustalonymi przez zespół protestowy faktami.
  Można z pewnością odwołać się od wniosków zespołu protestowego. We wnioskach zespół protestowy musi określić jakie przepisy mają zastosowanie. Jeżeli uważasz, że zespół protestowy zastosował niewłaściwe przepisy to możesz się od tego odwołać
  Możesz odwołać się od procedur zespołu protestowego. Zwykle odwołanie od kwestii proceduralnych występuje w przypadku, gdy podczas przesłuchania wystąpił sprzeciw w stosunku do wadliwej procedury. Nie jest to sposób na uzyskanie prawidłowej decyzji zespołu protestowego odrzucając ją ze względów technicznych. Wyłączenie prawo strony do obecności podczas przesłuchania może skutkować podtrzymaniem odwołania. Wyłączeniem prawa do przesłuchania świadka strony może skutkować podtrzymaniem odwołania. Możesz złożyć odwołanie, jeśli odmówiono rozpatrywania protestu lub prośby o zadośćuczynienie - PRŻ 70.1(b).
  Zwykle rezultatem skutecznego odwołania się od procedur zespołu protestowego będzie przyznanie prawa do ponownego rozpatrywania przez ten sam lub inny zespół protestowy. W wyniku takiej decyzji wszystkie strony zachowają prawo do odwołania. Podobnego pozytywnego wyniku odwołania można spodziewać się w przypadku odmowy rozpatrywania.