Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Komisja Odznaczeń

Odznaczenia związkowe


Polski Związek Żeglarski przyznaje następujące wyróżnienia:

 • GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

  Godność Członka Honorowego Polskiego Związku Żeglarskiego jest najdłużej nadawanym wyróżnieniem Polskiego Związku Żeglarskiego /zwanego dalej PZŻ/. Została ustanowiona w Statucie PZŻ na Walnym Zgromadzeniu PZŻ w dniu 5 kwietnia 1936 r. Godność Członka Honorowego PZŻ nadano po raz pierwszy dnia 11 kwietnia 1937 r.

  Godność Członka Honorowego PZŻ nadawana jest osobom szczególnie zasłużonym dla PZŻ lub rozwoju polskiego żeglarstwa. G
  odność Członka Honorowego PZŻ może być nadawana działaczom szczebla krajowego lub okręgowego, za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz PZŻ, a także wybitnym sportowcom, wielokrotnym medalistom olimpiad, mistrzostw świata i Europy. Godność Członka Honorowego PZŻ nadawana jest wyłącznie osobom fizycznym.

  Rejestr osób, którym nadano Godność Członka Honorowego Polskiego Związku Żeglarskiego
 • MEDAL ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA ŻEGLARSTWA POLSKIEGO

  Medal za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego, zwany dalej Medalem, może być nadawany działaczom szczebla krajowego lub okręgowego, za co najmniej dwudziestoletnią aktywną działalność na rzecz Polskiego Związku Żeglarskiego /zwanego dalej PZŻ/, a także wybitnym sportowcom, medalistom olimpiad, mistrzostw świata i Europy, wybitnym i zasłużonym dla PZŻ działaczom państwowym /ministrom, posłom/, sponsorom, którzy w sposób znaczący wzbogacili PZŻ lub jego agendy. Medal nadawany jest wyłącznie osobom fizycznym.

  Rejestr osób odznaczonych Medalem za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego
 • HONOROWA ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA ŻEGLARSTWA POLSKIEGO

  Honorowa Odznaka Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego /
  dawniej Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego/, zwana dalej Odznaką, może być nadawana osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej za wybitne osiągnięcia i działalność w dziedzinie żeglarstwa.

  Odznaka może być nadawana w szczególności członkom klubów i sekcji żeglarskich, działaczom Polskiego Związku Żeglarskiego /zwanego dalej PZŻ/ i okręgowych związków żeglarskich oraz innym osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej:
 • za co najmniej 10-letnią, wybitnie aktywną, pracę w dziedzinie żeglarstwa,
 • za wybitne zasługi w działalności żeglarskiej.
 • ODZNACZENIE PRZYJACIEL ŻEGLARSTWA POLSKIEGO

  Odznaczenie Przyjaciel Żeglarstwa Polskiego, zwane dalej Odznaczeniem, może być nadawane osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej krajowym i zagranicznym za znaczące wsparcie organizacyjne lub finansowe działań Polskiego Związku Żeglarskiego /zwanego dalej PZŻ/ lub jego członków.

 • Rejestr osób, którym nadano odznaczenie Przyjaciel Żeglarstwa Polskiego

Wnioski o nadanie odznaczeń związkowych mogą składać:

 • Zarząd PZŻ, Komisja Rewizyjna PZŻ, Sąd Związkowy PZŻ, Komisja Odznaczeń PZŻ i inne komisje PZŻ,
 • zarządy członków zwyczajnych PZŻ,
 • zarządy członków wspierających PZŻ,
 • Członkowie Honorowi PZŻ

w trybie określonym przez regulaminy poszczególnych odznaczeń.