Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Konkursy i nagrody

Nagroda Przyjaznego Brzegu


Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki.

Nagrody przyznaje jury, które osobno ocenia kandydatów do nagrody według wielkości przedsięwzięć inwestycyjnych, od małych gmin i wsi, po duże miasta, osobno oceniane są stanice kajakowe, mariny żeglarskie, przystanie oraz inicjatywy i przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu i promocji polskich szlaków wodnych.

W miarę możliwości ze zgłoszonych kandydatów jury wyróżnia osobno:

 • duże inwestycje wodne i nadwodne, w tym wspierane ze środków regionalnych, krajowych i międzynarodowych;
 • małe inwestycje wodne i nadwodne, niezależnie od źródeł finansowania i form własności;
 • przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym i promocyjnym.

Celem konkursu jest kształtowanie w społecznej świadomości wartości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich brzegów z myślą o wodniakach. Konkurs polega na honorowaniu osób fizycznych i prawnych, których koncepcje i działania najlepiej służą temu celowi.

Kryteria oceny:

 1. Zrealizowane inwestycje służące turystyce wodnej - przystanie, w tym szczególnie proekologiczne, ułatwiające udział w turystyce osobom niepełnosprawnym.
 2. Przedsięwzięcia służące zwiększeniu bezpieczeństwa wodniaków, zagospodarowaniu dróg i szlaków wodnych.
 3. Działania promocyjne, w tym wydawane mapy, przewodniki, monografie, prowadzone portale internetowe, udział w targach dla wodniaków i ogólnoturystycznych.
 4. Tworzenie nowych „wodnych” ofert turystycznych.
 5. Nowatorska organizacja spływów, regat, rejsów żeglarskich i motorowodnych, w tym w szczególności we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Procedura przyznawania nagród:

 1. Formularz zgłoszeniowy wraz wymaganą dokumentacją należy kierować w formie elektronicznej oraz drukowanej pod adres Centrum Turystyki Wodnej PTTK (ul. Kasprowicza 40, 01-871 Warszawa) i e-mail: ctw@pttk.pl w terminie do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego z dopiskiem Konkurs „Nagroda Przyjaznego Brzegu”.
 2. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć: (szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji, w miarę możliwości z mapami i planami oraz dokumentacją fotograficzną, informacje o działaniach promocyjnych w krajowych i międzynarodowych mediach, kopie publikacji prasowych, wydawnictwa własne, adresy współpracujących serwisów internetowych, wykaz organizowanych i goszczonych imprez (regat, rejsów, spływów itd.) oraz informacje o innych działaniach uzasadniających starania o nagrodę, w tym o przedsięwzięciach planowanych na rok przyszły.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w I kwartale kolejnego roku.
 4. Informacja o nominowanych i zwycięzcach Konkursu jest zamieszczana na stronie internetowej PZŻ.Laureaci XVI edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu [pobierz]