Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Rejestracja jachtów

Rejestracja jachtów morskich i śródlądowych


REJESTR JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M

Od 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Został stworzony jeden ogólnopolski rejestr jednostek morskich i śródlądowych prowadzony w systemie teleinformatycznym - REJA24

Obowiązkowi rejestracji podlegają jednostki pływające o długości do 24 m, przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji oraz połowu ryb, tj.:

 • jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
 • jachty oraz inne jednostki pływające uprawiające żeglugę międzynarodową, niezależnie od wielkości i mocy napędu,
 • jednostki pływające używane do połowów rybackich.

Jeśli jednostka pływająca nie podlega obowiązkowi rejestracji może być zarejestrowana na wniosek właściciela.

Wnioski przygotowane przy wykorzystaniu e-usług Systemu REJA24 interesant może kierować drogą elektroniczną do
dowolnie wybranego przez siebie organu rejestrującego tj.:

 • starostów (starostwa powiatowe),
 • prezydentów miast na prawach powiatów,
 • Polskiego Związku Żeglarskiego,
 • Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego,

wykorzystując elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem internetowym: https://interesant.reja24.gov.pl.

Wybierając formę papierową wniosku, interesant może go złożyć odwiedzając siedzibę wybranego przez siebie organu rejestrującego. Ma do wyboru ponad 380 punktów rejestracji na terenie całego kraju. Nowe procedury nie przewidują możliwości składania dokumentów korespondencyjne.

Procedura rejestracji kończy się wydaniem dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej.

ODBIÓR DOKUMENTU MOŻE NASTĄPIĆ JEDYNIE W WYBRANYM ORGANIE REJESTRUJĄCYM (dokument nie może być przesłany wnioskodawcy), dlatego wybierając organ rejestrujący wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę wygodę dotarcia do jego siedziby.

Przy odbiorze dokumentu rejestracyjnego należy przedstawić oryginały wszystkich dokumentów poświadczających dane we wniosku, niezależnie od tego czy sprawę załatwia się w siedzibie organu rejestrującego, czy składa wniosek poprzez konto interesanta korzystając z usług elektronicznych Systemu REJA24.

W przypadku wyboru Polskiego Związku Żeglarskiego jako organu rejestrującego dokument można odebrać wyłącznie osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w Biurze PZŻ (za pośrednictwem poczty elektronicznej: pyabiuro@pya.org.pl lub telefonicznie +48 22 541 63 63).

W celu ułatwienia procesu rejestracji jachtu poprzez system REJA24 załączamy zestaw najczęściej pojawiających się problemów, pytań i odpowiedzi oraz wzory wniosków dotyczących rejestracji (menu po prawej stronie).


Poniżej zamieszczamy zestaw najważniejszych filmów instruktażowych ułatwiających poruszanie się w systemie REJA24.

Instrukcja Użytkownika Systemu - Konto Interesanta https://szkolenia.reja24.gov.pl/documents/20123/684605/REJA24_Dokumentacja_Uzytkownika_Informacje_Ogolne_KI_v3.01.pdf

Informacja o systemie rejestracji jachtów 

https://szkolenia.reja24.gov.pl/documents/20123/702223/Broszura_Informacyjna.pdf

Założenie konta Interesanta przy użyciu profilu zaufanego - film instruktażowy krok po kroku

https://szkolenia.reja24.gov.pl/web/guest/za%C5%82o%C5%BCenie-konta

Film instruktażowy prezentujący sposób posługiwania się Aplikacją Konto Interesanta 

https://szkolenia.reja24.gov.pl/web/guest/konto-interesanta

Film instruktażowy prezentujący sposób wypełnienia i złożenia wniosku o rezerwację Numeru Rejestracyjnego jednostki oraz opcjonalnie jej nazwy

https://szkolenia.reja24.gov.pl/web/guest/rezerwacja

Film instruktażowy prezentujący sposób wypełnienia i złożenia wniosku o rejestrację jednostki

https://szkolenia.reja24.gov.pl/web/guest/rejestracja-jednostki

Całość materiałów szkoleniowychhttps://szkolenia.reja24.gov.pl/ogolnodostepne

Sprawy związane z rejestracją jachtów morskich i śródlądowych regulują:
 • ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
 • ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski,
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim.