Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIPISAF
Licencje

Licencja zawodnika PZŻ

Informujemy, że od dnia 24.06.2019 r. uruchamiamy elektroniczny system ebiuro.pya.org.pl umożliwiający złożenie wniosku o wydanie licencji zawodnika PZŻ i ubezpieczenie OC. Od teraz nie będzie potrzeby wypełniania wniosków tradycyjnych co pozwoli na usprawnienie procedury wydawania dokumentów.

Wnioski papierowe będą obowiązywać do dnia 31.07.2019 r. W okresie przejściowym będą dostępne obie metody ubiegania się o licencję i ubezpieczenie OC zawodnika. Po tym terminie, tj. po 31.07.2019 r. będzie możliwe składanie jedynie wniosków elektronicznych przez ebiuro.pya.org.pl.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami (tel.: +48 664 440 167, e-mail: pyabiuro@pya.org.pl) lub skorzystaj z Centrum pomocy ebiuro.pya.org.pl.


Podstawa prawna:
Regulamin przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji zawodnika Polskiego Związku Żeglarskiego z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Licencję zawodnika może uzyskać osoba, która jest członkiem klubu, stowarzyszenia lub związku klasy będącego członkiem zwyczajnym lub wspierającym PZŻ.

Ze względu na przystąpienie do polisy ubezpieczeniowej OC zawodnika nie ma potrzeby wnioskowania o przedłużenie licencji i tym samym wnoszenia dodatkowej opłaty.

W celu uzyskania licencji zawodnika PZŻ lub dokonania zmian danych zawartych w licencji należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz wniosek o przyznanie licencji zawodnika PZŻ - wniosek musi być podpisany oraz opieczętowany przez klub do którego zawodnik należy,
  • kopia aktualnego orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie w żeglarstwie
  • kopia dowodu opłaty za wydanie licencji zawodnika PZŻ lub zmianę danych w licencji, zgodnie z poniższą tabelą.
Uprzejmie informujemy, że wnioski bez podpisu oraz pieczątki klubu nie będą rozpatrywane.

Ponadto informujemy że ww. dokumenty można złożyć do Biura PZŻ w wersji papierowej lub wersji elektronicznej przesyłając kopie /skan/ na adres licencje[@]pya.org.pl z tytułem „Licencja zawodnika”.


Opłata:

Zawodnik w wieku do 15 roku życia
20 PLN
Zawodnik w wieku powyżej 15 roku życia
40 PLN

Opłatę można wnieść bezpośrednio w kasie Biura Polskiego Związku Żeglarskiego /płatność gotówką lub kartą płatniczą/ lub na konto bankowe:

Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146 z dopiskiem IMIĘ NAZWISKO, NR LICENCJI.

Termin załatwiania sprawy:
Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.