Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
LICENCJONOWANA SZKOŁA PZŻ
Licencjonowana Szkoła PZŻ

Stworzenie systemu licencjonowania, wynika z analizy potrzeb środowiska żeglarskiego w Polsce oraz inspiracji modelami funkcjonującymi za granicą, realizowanymi od lat przez doświadczone organizacje, będące w zgodzie z modelem rekomendowanym przez Międzynarodową Federację Żeglarską „World Sailing”.

Opracowany system jest odpowiedzią zarówno na obecną sytuację na rynku szkoleń żeglarskich, jak i stanowi narzędzie do standaryzacji oraz unifikacji poziomu szkolenia i egzaminowania. Ma również na celu systematyzowanie i usprawnienie obsługi szkolenia żeglarskiego w Polsce, aby konsekwentnie podnosić jakość realizowanych działań.

Niniejszy regulamin, to kompilacja zaleceń i wytycznych, służących zarówno rozwojowi członków PZŻ, jak i podmiotów zainteresowanych współpracą, a nade wszystko bezpieczeństwem i jakością szkolenia żeglarskiego, które leżą w dobrym i wspólnym interesie całego środowiska.

Dla ułatwienia pracy z niniejszym dokumentem i sprecyzowaniu niektórych zagadnień, dodatkowo do niniejszego regulaminu będą udostępniane materiały pomagające w przygotowaniu się do audytu i wskazujące ścieżkę dalszego rozwoju organizacji.

Zasady

  • o licencję może się ubiegać każda organizacja będąca członkiem zwyczajnym lub wspierającym PZŻ,
  • licencja przyznawana jest na czas określony – cztery lata kalendarzowe licząc od roku jej przyznania,
  • by uzyskać licencję należy poddać się audytowi i przejść go pozytywnie,
  • organizacje, które uzyskają licencję będą mogły uczestniczyć w spotkaniach merytorycznych i szkoleniach, realizować programy PZŻ, mieć dostęp do materiałów programowych i dydaktycznych,
  • wykaz licencjonowanych szkół żeglarstwa PZŻ będzie publikowany na stronie internetowej PZŻ.