Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
O Zespole Nadzoru Technicznego


Zespół Nadzoru Technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego działa dla zapewnienia technicznego bezpieczeństwa żeglugi nadzorowanych jachtów żaglowych i motorowych oraz innych rekreacyjnych i komercyjnych jednostek pływających po wszystkich akwenach od śródlądowych do oceanicznych.

Zespół inspektorów – rzeczoznawców działa nieprzerwanie od 1949 roku pod różnymi nazwami, związanymi ze zmianami struktur działającego od 1924 roku PZŻ:  

 • 1949 – 1951 r.  -  Komisja Nadzoru Technicznego przy Polskim Związku Żeglarskim,
 • 1951 – 1956 r.  -  Komisja Nadzoru Technicznego przy Sekcji Żeglarstwa Głównego Komitetu Kultury Fizycznej,
 • 1957 – 2012 r.  -  Zespół Nadzoru Technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego,
 • 2012 – 2021 r.  -  Morski Zespół Techniczny Polskiego Związku Żeglarskiego,
 • od 01.01.2022 r.  - Zespół Nadzoru Technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego.

Zespół Nadzoru Technicznego PZŻ jest upoważniony do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m na podstawie: 

 • art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 515) 
 • § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m (Dz. U. poz. 79), 
 • decyzji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 czerwca 2022 r. o upoważnieniu PZŻ do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m.

ZNT PZŻ jest upoważniony do wykonywania przeglądów technicznych komercyjnych jachtów śródlądowych na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 8 ust. 1 i 7 w związku z art. 34j ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1097), 
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. z 2010 r. nr 216, poz. 1423), 
 • decyzji Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy z 19 lipca 2022 r. o powierzeniu prawa do wykonywania przeglądów technicznych statków śródlądowych.

Zespół Nadzoru Technicznego PZŻ podlega obowiązkowym auditom wewnętrznym a także kontroli Ministerstwa Infrastruktury i Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.