Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Udzielanie informacji z rejestrów prowadzonych przez PZŻ


Polski Związek Żeglarski udziela pisemnej informacji i wydaje zaświadczenia z prowadzonych rejestrów. W celu uzyskania informacji lub zaświadczenia prosimy o kontakt z Biurem PZŻ pod adresem pyabiuro@pya.org.pl.


RODZAJ DOKUMENTUOPŁATA
(zł brutto)

ZAŚWIADCZENIA PZŻ
Zaświadczenie o klasie sportowej
30,00 
Zaświadczenie o wynikach sportowych30,00 
Zaświadczenie o przynależności do Kadry Narodowej PZŻ30,00* 
Inne zaświadczenia30,00 
II. ZAŚWIADCZENIA I ODPISY Z REJESTRÓW PROWADZONYCH PRZEZ PZŻ**

Zaświadczenie o wykreśleniu jednostki pływającej z:

  • indeksu nazw statków sportowych lub rekreacyjnych prowadzonego na podstawie  Ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego,
  • z polskiego rejestru jachtów (tj. rejestru jachtów morskich) prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów,
  • z rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (tj. rejestru śródlądowych jachtów żaglowych) prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu  rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

15,00 

Odpis skrócony/pełny:

  • z polskiego rejestru jachtów (tj. rejestru jachtów morskich) prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów,
  • z rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (tj. rejestru śródlądowych jachtów żaglowych) prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.
15,00 
III. KOPIE DOKUMENTÓW Z REJESTRÓW PROWADZONYCH PRZEZ PZŻ
Wydanie kopii dokumentów1,00 ***
Wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów 
10,00 ***


* zaświadczenie o przynależności do Kadry Narodowej PZŻ dwa razy w roku kalendarzowym jest wydawane bezpłatnie 

** dot. archiwalnych rejestrów jachtów morskich i śródlądowych

*** za każdą rozpoczętą stronę tekstu

Dane do przelewu:
Odbiorca: Polski Związek Żeglarski
Adres odbiorcy: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, Polska
Nazwa Banku: Bank PEKAO SA
Adres Banku: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, Polska
Nr rachunku: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146
IBAN: PL 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146
BIC Swift Code: PKOPPLPW