Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Udzielanie informacji z rejestrów prowadzonych przez PZŻ


Polski Związek Żeglarski udziela pisemnej informacji i wydaje zaświadczenia z prowadzonych rejestrów. W celu uzyskania informacji lub zaświadczenia prosimy o kontakt z Biurem PZŻ pod adresem pyabiuro@pya.org.pl.


RODZAJ INFORMACJI / ZAŚWIADCZENIA
OPŁATA
(zł brutto)

I. UDZIELENIE PISEMNEJ INFORMACJI Z REJESTRÓW PROWADZONYCH PRZEZ PZŻ
Pisemna informacja z indeksu nazw statków sportowych lub rekreacyjnych prowadzonego na podstawie  Ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego
50,00 *
Pisemna informacja z polskiego rejestru jachtów (tj. rejestru jachtów morskich) prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów
50,00 *
Pisemna informacja z rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (tj. rejestru śródlądowych jachtów żaglowych) prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu  rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
50,00 *
Pisemna informacja z rejestru jachtów klasowych PZŻ
50,00 *
Pisemna informacja z ewidencji patentów żeglarskich prowadzonej na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej i Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
50,00 *
Pisemna informacja z rejestru inspektorów technicznych PZŻ, instruktorów żeglarstwa PZŻ, instruktorów sportu PZŻ, sędziów sportowych  PZŻ, licencji zawodników PZŻ i licencji trenerów PZŻ
50,00 *
II. UDZIELENIE PISEMNEJ INFORMACJI KOMORNIKOM SĄDOWYM
Udzielenie informacji przetworzonej w postaci papierowej
20,00 **
Udzielenie informacji przetworzonej w postaci elektronicznej
10,00 **
Udzielenie informacji nieprzetworzonej informacji w postaci papierowej
10,00**
Udzielenie informacji nieprzetworzonej (w szczególności udostępnienie pliku do pobrania lub przesłanie kopii posiadanych dokumentów w postaci elektronicznej) lub informacji przetworzonej w sposób zautomatyzowany
5,00 **
III. WYDANIE KOPII LUB UWIERZYTELNIONYCH KOPII DOKUMENTÓW I ODPISÓW AKT  SPRAWY Z REJESTRÓW PROWADZONYCH PRZEZ PZŻ
Wydanie kopii akt sprawy z rejestrów prowadzonych przez PZŻ
1,00 **
Wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów i odpisów akt sprawy z rejestrów prowadzonych przez PZŻ
10,00 **
IV. ZAŚWIADCZENIA
Zaświadczenie o klasie sportowej
30,00
Zaświadczenie o wynikach sportowych
30,00
Zaświadczenie o przynależności do Kadry Narodowej PZŻ
30,00 ***
Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie patentu żeglarskiego na podstawie przepisów obowiązujących do dn. 1 grudnia 2005 r., w tym wyszukanie informacji w rejestrach patentów żeglarskich przekazanych przez OZŻ
30,00
Inne zaświadczenia
30,00
V. WYCIĄG/ODPIS
Wyciąg/odpis z polskiego rejestru jachtów (tj. rejestru jachtów morskich) prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów i z rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (tj. rejestru śródlądowych jachtów żaglowych) prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu  rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji15,00


*  opłacie nie podlegają zapytania organów ustawowo zwolnionych z opłat za udzielenie informacji
**  za każdą rozpoczętą stronę tekstu
***  zaświadczenie o przynależności do Kadry Narodowej PZŻ dwa razy w roku kalendarzowym jest wydawane bezpłatnie

Dane do przelewu:
Odbiorca: Polski Związek Żeglarski
Adres odbiorcy: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, Polska
Nazwa Banku: Bank PEKAO SA
Adres Banku: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, Polska
Nr rachunku: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146
IBAN: PL 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146
BIC Swift Code: PKOPPLPW