Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Udzielanie informacji z rejestrów prowadzonych przez PZŻ


Polski Związek Żeglarski udziela pisemnej informacji i wydaje zaświadczenia z prowadzonych rejestrów. W celu uzyskania informacji lub zaświadczenia prosimy o kontakt z Biurem PZŻ pod adresem pyabiuro@pya.org.pl.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiczną i wzrostem ryzyka zarażenia się wirusem SARS-CoV-2, Biuro Polskiego Związku Żeglarskiego znajdujące się na PGE Narodowym w Warszawie przechodzi w tryb pracy zdalnej i nie będzie obsługiwać bezpośrednio interesantów do odwołania. Pracownicy Biura PZŻ nadal będą prowadzić obsługę klubów żeglarskich oraz innych interesantów poprzez środki komunikacji elektronicznej.

Zapraszamy wszystkich do kontaktu drogą telefoniczną lub mailową, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00. Kontakt bezpośrednio do pracowników Biura PZŻ znajdziecie Państwo poniżej.

Informujemy również, że wszystkie zaplanowane wizyty, spotkania i odbiory dokumentów zostają odwołane. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Sekretariatem Biura PZŻ pod nr telefonu +48 22 541 63 63 wew. 0.

Zapraszamy do śledzenia aktualnych komunikatów na stronie internetowej Związku pod adresem pya.org.pl.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


RODZAJ INFORMACJI / ZAŚWIADCZENIA
OPŁATA
(zł brutto)

I. UDZIELENIE PISEMNEJ INFORMACJI Z REJESTRÓW PROWADZONYCH PRZEZ PZŻ
Pisemna informacja z indeksu nazw statków sportowych lub rekreacyjnych prowadzonego na podstawie  Ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego
50,00 *
Pisemna informacja z polskiego rejestru jachtów (tj. rejestru jachtów morskich) prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów
50,00 *
Pisemna informacja z rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (tj. rejestru śródlądowych jachtów żaglowych) prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu  rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
50,00 *
Pisemna informacja z rejestru jachtów klasowych PZŻ
50,00 *
Pisemna informacja z ewidencji patentów żeglarskich prowadzonej na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej i Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
50,00 *
Pisemna informacja z rejestru inspektorów technicznych PZŻ, instruktorów żeglarstwa PZŻ, instruktorów sportu PZŻ, sędziów sportowych  PZŻ, licencji zawodników PZŻ i licencji trenerów PZŻ
50,00 *
II. UDZIELENIE PISEMNEJ INFORMACJI KOMORNIKOM SĄDOWYM
Udzielenie informacji przetworzonej w postaci papierowej
20,00 **
Udzielenie informacji przetworzonej w postaci elektronicznej
10,00 **
Udzielenie informacji nieprzetworzonej informacji w postaci papierowej
10,00**
Udzielenie informacji nieprzetworzonej (w szczególności udostępnienie pliku do pobrania lub przesłanie kopii posiadanych dokumentów w postaci elektronicznej) lub informacji przetworzonej w sposób zautomatyzowany
5,00 **
III. WYDANIE KOPII LUB UWIERZYTELNIONYCH KOPII DOKUMENTÓW I ODPISÓW AKT  SPRAWY Z REJESTRÓW PROWADZONYCH PRZEZ PZŻ
Wydanie kopii akt sprawy z rejestrów prowadzonych przez PZŻ
1,00 **
Wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów i odpisów akt sprawy z rejestrów prowadzonych przez PZŻ
10,00 **
IV. ZAŚWIADCZENIA
Zaświadczenie o klasie sportowej
30,00
Zaświadczenie o wynikach sportowych
30,00
Zaświadczenie o przynależności do Kadry Narodowej PZŻ
30,00 ***
Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie patentu żeglarskiego na podstawie przepisów obowiązujących do dn. 1 grudnia 2005 r., w tym wyszukanie informacji w rejestrach patentów żeglarskich przekazanych przez OZŻ
30,00
Inne zaświadczenia
30,00
V. WYCIĄG/ODPIS
Wyciąg/odpis z polskiego rejestru jachtów (tj. rejestru jachtów morskich) prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów i z rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (tj. rejestru śródlądowych jachtów żaglowych) prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu  rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji15,00


*  opłacie nie podlegają zapytania organów ustawowo zwolnionych z opłat za udzielenie informacji
**  za każdą rozpoczętą stronę tekstu
***  zaświadczenie o przynależności do Kadry Narodowej PZŻ dwa razy w roku kalendarzowym jest wydawane bezpłatnie

Dane do przelewu:
Odbiorca: Polski Związek Żeglarski
Adres odbiorcy: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, Polska
Nazwa Banku: Bank PEKAO SA
Adres Banku: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, Polska
Nr rachunku: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146
IBAN: PL 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146
BIC Swift Code: PKOPPLPW