Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Zasady korzystania z serwisu

I. Informacje ogólne

Wydawcą oraz wyłącznym właścicielem serwisu Polskiego Związku Żeglarskiego funkcjonującego pod adresem www.pya.org.pl, zwanego dalej serwisem jest Polski Związek Żeglarski z siedzibą w Warszawie /03-901/, przy al. ks. Józefa Poniatowskiego 1, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081118, posiadającym REGON 007014979, NIP 521-118-43-99 zwany danej PZŻ.

II. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do materiałów umieszczonych w serwisie, w tym w szczególności ale nie wyłącznie do wszystkich znaków handlowych, towarowych, znaków graficznych /logo/, tekstów, zdjęć, materiałów multimedialnych, aplikacji, adresów serwisów internetowych oraz innych elementów składowych serwisu, zwanych dalej materiałami przysługuje PZŻ, lub ich właścicielom, którzy zezwolili na umieszczenie tych materiałów w niniejszym serwisie.

Materiały prezentowane w serwisie podlegają ochronie w zakresie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz przepisów międzynarodowych.

Korzystanie z materiałów, będących własnością PZŻ, dozwolone jest wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych w zakresie przewidzianym w przepisach prawa, z zastrzeżeniem iż materiały nie będą modyfikowane i zachowane zostaną oznaczenia praw autorskich, przy czym takie korzystanie nie może godzić w interesy PZŻ.

Zabrania się kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części materiałów będących własnością PZŻ w celach komercyjnych bez  uzyskania uprzedniej pisemnej zgody PZŻ.

III. Łącza do innych serwisów internetowych

Niniejszy serwis zawiera łącza do serwisów internetowych obsługiwanych przez partnerów i sponsorów PZŻ. Korzystanie z tych serwisów internetowych podlega zasadom i warunkom korzystania określonym w tych serwisach. PZŻ nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowane na tych serwisach. Użytkownicy niniejszego serwisu korzystają z tych łączy na własne ryzyko.