Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIPISAF
Udzielanie informacji z rejestrów prowadzonych przez PZŻPolski Związek Żeglarski udziela pisemnej informacji z niżej wskazanych rejestrów, tj.:

 • indeksu nazw statków sportowych lub rekreacyjnych;
 • polskiego rejestru jachtów (tj. rejestru jachtów morskich);
 • rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (tj. rejestru śródlądowych jachtów żaglowych);
 • rejestru jachtów klasowych;
 • ewidencji patentów żeglarskich;
 • rejestru instruktorów żeglarstwa PZŻ, instruktorów sportu PZŻ, sędziów sportowych PZŻ i inspektorów technicznych PZŻ;
 • rejestru licencji zawodników PZŻ, trenerów PZŻ, instruktorów PZŻ.

Na podstawie Uchwały nr 439/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ od dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia opłaty za udzielenie informacji z rejestrów prowadzonych przez Polski Związek Żeglarski pobierana jest opłata w wysokości 50 zł brutto z zastrzeżeniem opłat za udzielenie informacji komornikowi sądowemu.

Maksymalna wysokość opłaty za udzielenie informacji komornikowi sądowemu wynosi:

 • 20 zł brutto od strony tekstu za udzielenie informacji przetworzonej w postaci papierowej;
 • 10 zł brutto od strony tekstu za udzielenie informacji przetworzonej w postaci elektronicznej;
 • 10 zł brutto od strony tekstu za udzielenie nieprzetworzonej informacji w postaci papierowej;
 • 5 zł brutto od strony tekstu za udzielenie komornikowi nieprzetworzonej informacji w postaci elektronicznej albo przetworzonej w sposób zautomatyzowany.

We wniosku o udzielenie informacji z rejestru prosimy o przedstawienie podstawowych informacji o poszukiwanym podmiocie w postaci:

 • imię i nazwisko lub pełna nazwa podmiotu;
 • nr identyfikacyjny PESEL lub REGON,
  lub
 • numer rejestracyjny jachtu;
 • nazwa własna jachtu;
 • numer kadłuba jachtu.

Dodatkowo prosimy o podanie danych kontaktowych wnioskodawcy w postaci adresu e-mail.

Polski Związek Żeglarski udzielając pisemnej informacji z prowadzonych rejestrów wskaże, że wskazany w piśmie podmiot:

 • nie figuruje w rejestrach prowadzonych przez PZŻ;

figuruje w rejestrach prowadzonych przez PZŻ z jednoczesnym określeniem rejestru a w przypadku rejestru jachtów morskich i rejestru śródlądowych jachtów żaglowych również z określeniem przypisanego jachtu lub z określeniem imienia i nazwiska/nazwy właściciela/armatora jachtu.


Osoby zainteresowane mogą żądać poświadczonych wyciągów i odpisów z rejestru jachtów morskich i rejestru śródlądowego jachtów żaglowych. W tym celu należy wystąpić do Biura PZŻ z pismem o wydanie wyciągu lub odpisu z właściwego rejestru. Pismo powinno zawierać informacje:

 • rodzaj dokumentu (odpis.wyciąg);
 • liczba sztuk;
 • interes prawny;
 • numer rejestracyjny jachtu;
 • nazwa własna jachtu;
 • numer kadłuba jachtu.

Za wyciąg/odpis z rejestru jachtów morskich i rejestru śródlądowego jachtów żaglowych pobierana jest opłata w wysokości 15 zł brutto. Za wydanie kopii lub uwierzytelnionych odpisów akt sprawy z rejestrów prowadzonych przez Polski Związek Żeglarski, pobierana jest opłata w wysokości 1 zł brutto za każdą rozpoczętą stronę kopii oraz 6 zł brutto za każdą rozpoczętą stronę uwierzytelnionego odpisu.