Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIPISAF
Udzielanie informacji z rejestrów prowadzonych przez PZŻPolski Związek Żeglarski udziela pisemnej informacji z niżej wskazanych rejestrów, tj.:

 • polskiego rejestru jachtów /tj. rejestru jachtów morskich/,
 • rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji /tj. rejestru śródlądowych jachtów żaglowych/,
 • ewidencji patentów żeglarskich,
 • rejestru instruktorów żeglarstwa PZŻ,
 • rejestru zawodników PZŻ,
 • rejestru trenerów PZŻ,
 • rejestru inspektorów technicznych PZŻ.

Udzielenie informacji z rejestrów prowadzonych przez PZŻ podlega opłacie w wysokości 61,50 zł (opłata z VAT) na podstawie Uchwały nr 66/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ od dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia opłaty za udzielenie pisemnej informacji z rejestrów prowadzonych przez PZŻ.

W kierowanych pismach prosimy o przedstawienie podstawowych informacji o poszukiwanym podmiocie w postaci:

 • imię i nazwisko lub pełna nazwa podmiotu,
 • nr identyfikacyjny PESEL lub REGON,

lub

 • numer rejestracyjny jachtu,
 • nazwa własna jachtu,
 • numer kadłuba jachtu.

Dodatkowo prosimy o podanie danych kontaktowe w postaci adresu e-mail.

W odpowiedzi na otrzymane pismo PZŻ wystawi wnioskodawcy fakturę proforma za udzielenie pisemnej informacji z rejestru. Informacja z rejestru udzielona zostanie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Polskiego Związku Żeglarskiego.

Polski Związek Żeglarski udzielając pisemnej informacji z prowadzonych rejestrów wskaże, że wskazany w piśmie podmiot:

 • nie figuruje w rejestrach prowadzonych przez PZŻ,
 • figuruje w rejestrach prowadzonych przez PZŻ z jednoczesnym określeniem rejestru a w przypadku rejestru jachtów morskich i rejestru śródlądowych jachtów żaglowych również z określeniem przypisanego jachtu lub z określeniem imienia i nazwiska/nazwy właściciela/armatora jachtu.


Osoby zainteresowane mogą żądać poświadczonych wyciągów i odpisów z rejestru jachtów morskich i rejestru śródlądowego jachtów żaglowych. W tym celu należy wystąpić do Biura PZŻ z pismem o wydanie wyciągu lub odpisu z właściwego rejestru. Pismo powinno zawierać informacje:

 • rodzaj dokumentu /odpis.wyciąg/,
 • liczba sztuk,
 • interes prawny,
 • numer rejestracyjny jachtu,
 • nazwa własna jachtu,
 • numer kadłuba jachtu.

Za wyciąg/odpis z rejestru jachtów morskich i rejestru śródlądowego jachtów żaglowych pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.