Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
O ZESPOLE

Członkostwo w PKN


CZŁONKOSTWO W POLSKIM KOMITECIE NORMALIZACYJNYM

Normy stanowią fundament jednolitego rynku UE i globalnej konkurencyjności. Dzięki nim producenci mogą zapewnić interoperacyjność produktów i usług, obniżać koszty, zwiększać bezpieczeństwo i wprowadzać innowacje. 

Zespół Nadzoru Technicznego jest zaangażowany  w działalność dotyczącą tworzenia prawa i norm. Inspektorzy Zespołu Nadzoru Technicznego PZŻ współpracują z Polskim Komitetem Normalizacyjnym – podmiotem, którego priorytetowym zadaniem jest zapewnienie spójności krajowego systemu normalizacji z systemem normalizacji europejskiej i międzynarodowej oraz rozpowszechnianie norm we wszystkich obszarach gospodarki.

Inspektorzy ZNT PZŻ aktywnie uczestniczą w pracach grupy projektowej Komitetu nr 230 ds. Małych Statków.

Główne zadania to m.in.:

  • opiniowanie projektów norm europejskich oraz uzgadnianie stanowiska krajowego do projektów norm europejskich w ramach  ankiety i formalnego głosowania,
  • uzgadnianie projektów polskich norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
  • opiniowanie dokumentów rad technicznych CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) (CEN) i CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki), 
  • interpretacja postanowień polskich norm i innych dokumentów normalizacyjnych,
  • podejmowanie decyzji w sprawach propozycji nowych tematów normalizacyjnych np. dotyczących tłumaczenia norm, 
  • sprawdzanie aktualności postanowień polskich norm.

W trakcie dwuletniej obecności w Polskim Komitecie Normalizacyjnym inspektorzy Zespołu Nadzoru Technicznego PZŻ wzięli udział w ponad 180 projektach.

Członkostwo w PKN i bieżący dostęp do norm i innych dokumentów normatywnych to dla naszych Klientów i kluczowych interesariuszy również gwarancja zgodności Przepisów nadzoru, budowy i wyposażenia jachtów wydawanych przez Zespół Nadzoru Technicznego PZŻ z normami europejskimi.