Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
O ZESPOLE

Historia ZNT


POCZĄTKI

Polski Związek Żeglarski powołany został 11 maja 1924 roku w Tczewie przez Pierwszy Polski Klub Yachtowy w Gdańsku, Klub Żeglarski w Chojnicach, Sekcję Żeglarską Wojskowego Klubu Wioślarskiego w Warszawie oraz Sekcję Żeglarską Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie.

Utworzenie związku było niezbędne do startu żeglarskiej reprezentacji Polski w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 1924 roku.

Po zakończeniu II Wojny Światowej rozpoczęto użytkowanie jachtów i innych jednostek pływających pozostałych po Niemcach w polskich portach. Jednostki te były w bardzo różnym stanie technicznym i nie zawsze nadawały się do bezpiecznej żeglugi.

W dniu 3 sierpnia 1948 na Zatoce Gdańskiej zatonął jacht żaglowy „Poświst” należący Akademickiego Związku Morskiego w Gdańsku. W wyniku awarii zmarły cztery z pięciu osób załogi – studenci Politechniki Gdańskiej. Załoga płynęła wpław do pobliskiej plaży na wysokości Westerplatte, ale przeżył tylko Bolesław Trochimowicz. 

Przyczyną awarii było urwanie dolnej części falszkilu z balastem, prawdopodobnie wskutek skorodowania śrub mocujących balast i zład kadłuba.

Po tym zdarzeniu w 1949 roku uruchomiono przy Polskim Związku Żeglarskim Komisję Nadzoru Technicznego, badającą i atestującą klubowe sportowe jednostki pływające, wtedy głównie jachty żaglowe. 

Komisja Nadzoru Technicznego działała nieprzerwanie pomimo zlikwidowania PZŻ w dniu 4 lutego 1951 i wcielenia go jako Sekcji Żeglarstwa do utworzonego w roku 1950 Głównego Komitetu Kultury Fizycznej.

W dniach 7-9 grudnia 1956 roku postanowiono z dniem 1 stycznia 1957 r. powołać do życia na nowo Polski Związek Żeglarski, powierzając funkcję zarządu kierownictwu dotychczasowej Sekcji Żeglarstwa GKKF. Komisję Nadzoru Technicznego wcielono do PZŻ, zmieniając jej nazwę na Zespół Nadzoru Technicznego PZŻ.

ZAWIŁOŚCI HISTORII

W 1976 roku na polecenie Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, w Polskim Rejestrze Statków powołano Zespół d/s Jachtów, który miał przejąć funkcję Zespołu Nadzoru Technicznego PZŻ w celu zwiększenia kontroli urzędniczej nad jachtami, którymi obywatele mogliby uciekać z socjalistycznej Polski przez Bałtyk do krajów kapitalistycznych na zachód i północ Europy. 

Na polecenie władz PRL w 1980 roku archiwum MZT PZŻ wraz z przepisami PZŻ zostało przekazane do PRS, a inspektorzy PZŻ zostali przyjęci do PRS jako inspektorzy nieetatowi, nadal działając w ZNT PZŻ. W 1981 roku powstał Dział Jachtów PRS, w 1988 przekształcony w Inspektorat Jachtów PRS, następnie w 1995 roku przemianowany na Inspektorat Jachtów i Łodzi. Przekształcenie skutkowało zakończeniem współpracy Polskiego Rejestru Statków z inspektorami ZNT PZŻ.

Piętnastoletnia współpraca Inspektorów ZNT PZŻ z PRS wniosła doświadczenia profesjonalnego okrętowego nadzorowania budowy i eksploatowania, sprawdzania stateczności i niezatapialności, jak również analizowania i zatwierdzania dokumentacji technicznej jednostek pływających.

PRZEKSZTAŁCENIE

Wskutek wejścia w życie nowej Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, w  2011 roku dokonano wyodrębnienia dwóch zespołów: inspektorów zajmujących się jachtami śródlądowymi (Śródlądowy Zespół Techniczny Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz zespołu inspektorów zajmujących się jachtami morskimi (Morski Zespół Techniczny Polskiego Związku Żeglarskiego).

Z dniem 1 stycznia 2022 roku uchwałą Zarządu PZŻ nastąpiło przekształcenie Morskiego Zespołu Technicznego, powrót do wcześniej używanej nazwy Zespół Nadzoru Technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego i rozszerzenie uprawnień Zespołu o wykonywanie przeglądów technicznych również statków śródlądowych.