Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Egzaminatorzy

Informacje i komunikaty dla egzaminatora


8 CZERWCA 2020
ZALECENIA W SPRAWIE PROWADZENIA SZKOLEŃ I EGZAMINÓW ŻEGLARSKICH W CZASIE PANDEMII COVID-19

Uprzejmie informujemy, że w związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 wszelkie działania wynikające z przeprowadzania egzaminów i szkoleń na uprawnienia żeglarskie będą realizowane z zachowaniem szczególnych wymogów sanitarnych, o których mowa w Zaleceniach PZŻ w sprawie prowadzenia szkoleń i egzaminów żeglarskich w czasie pandemii COVID-19 [pobierz].


7 kwietnia 2017
ZMIANY W MINIMALNEJ STAWCE GODZINOWEJ

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679 z poźn. zm./ wprowadzając tym samym minimalną stawę godzinową - 13 złotych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług.
Informujemy również, że należy tę stawkę uwzględnić przy organizacji egzaminów. Organizator egzaminu powinien dokonać analizy czy wysokość opłat egzaminacyjnych uczestników danego egzaminu pokryje koszty: 10% dla PZŻ, kwoty dla OZŻ, wynagrodzenia i kosztów dojazdów Komisji Egzaminacyjnej, czarteru jachtu i wynajmu sali egzaminacyjnej /jeśli takie koszty również występują/. W przypadku, gdy opłaty egzaminacyjne uczestników danego egzaminu są niewystarczające na pokrycie wszystkich kosztów organizacji egzaminu należy przesunąć egzamin na termin, w którym do egzaminu przystąpi większa liczba osób lub zredukować koszty przeznaczone dla OZŻ.
Wynagrodzenie członków Komisji Egzaminacyjnej musi być wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub wystawionej przez egzaminatora faktury VAT.


31 marca 2017
CO SIĘ ZMIENI W SEZONIE 2017?

W związku ze zmianami w przepisach Polskiego Związku Żeglarskiego dotyczących egzaminów żeglarskich, prosimy o zapoznanie się z nowym brzmieniem dokumentów:
Instrukcja PZŻ nr 1/2016 w sprawie przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie
Procedura nr 1/Z/PZŻ/2015 zasady rozliczania płatności za egzaminy na patenty żeglarskie
System szkolenia Instruktorów PZŻ

Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na kluczowe zmiany:

 • Dokumenty poegzaminacyjne wysyłamy pierwszego dnia roboczego po egzaminie listem poleconym priorytetowym.
 • Protokół egzaminacyjny oraz egzemplarz testu (i zadanie nawigacyjne) opatrzone datą, podpisem i imienną pieczątką Przewodniczącego KE przesyłamy do Biura PZŻ w dwóch egzemplarzach (może być oryginał + kopia lub dwa oryginały).
 • W Oświadczeniu Egzaminatora należy podać liczbę godzin pracy egzaminatora.
 • Do stażu pływania niezbędnego, aby uzyskać status Egzaminatora będzie również akceptowany staż z jachtów motorowych.
 • Do doświadczenia egzaminacyjnego niezbędnego do pełnienia funkcji Przewodniczącego KE będzie liczyć się uczestnictwo we wszystkich egzaminach wciągu całej kariery żeglarskiej.
 • Każdy Instruktor ma podgląd do danych o wprowadzonych dokumentach stażowych do systemu.*

*instrukcja „Jak sprawdzić swój staż na Egzaminatora?


29 lipca 2016
NOWE ZASADY PRZEKAZYWANIA TESTÓW NA EGZAMINY

 1. Każdy OZŻ otrzymał drogą mailową wygenerowane specjalnie dla danego OZŻu testy egzaminacyjne.
 2. OZŻ jest zobowiązany sprawdzić poprawność wygenerowanych testów i w razie jakichkolwiek błędów, zgłosić je na adres egzamin[at]pya.org.pl. Testy z błędami będą wymienione.
 3. OZŻ zobowiązany jest wydrukować testy w ilości niezbędnej do przeprowadzania egzaminów.
 4. OZŻ samodzielnie opracowuje procedurę przekazywania testów do konkretnych KE, w taki sposób, aby była wygodna dla obu stron. Nie ma przeciwwskazań, aby testy były przekazywane w formie papierowej czy elektronicznej do Przewodniczącego KE.
 5. Podczas zgłaszania egzaminu w Uwagach należy zanotować wybrany nr testu na dany egzamin. Nr testu znajduje się w lewym dolnym rogu każdego arkusza.
 6. Przesłane testy powinny być używane z podobną częstotliwością.
 7. W razie potrzeby wygenerowania większej ilości arkuszy proszę o taką informację na maila egzamin[at]pya.org.pl.
 8. Przewodniczący KE ma prawo wymienić pytania na inne z bazy pytań zatwierdzonych przez PZŻ /pytania dostępne na https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/egzaminy//. Samodzielnie zaprojektowany test musi być zgodny z Instrukcją PZŻ w sprawie przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie oraz tworzony jest i drukowany na koszt własny.
 9. Przedstawione zasady wchodzą w życie w dniu 29-07-2016 i obowiązują na egzaminach zatwierdzonych od dnia 29-07-2016. Od dzisiaj testy nie będą załączane w systemie. Egzaminatorzy będą zgłaszać się po test do odpowiedniego OZŻ.


14 czerwca 2016
ZMIANY W PROCEDURACH DLA EGZAMINATORÓW

Uprzejmie informujemy, że uległy zmianie Instrukcja PZŻ nr 1/2016 w sprawie przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie i Procedura nr 1/Z/PZŻ/2015 zasady rozliczania płatności za egzaminy na patenty żeglarskie.
Pełną treść dokumentów znajdziecie Państwo w zakładce „Procedury i instrukcje dla egzaminatora”.