Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Kolegium Sędziów

Jak zostać sędzią sportowym PZŻ?


Jeśli jesteś zainteresowany pracą sędziego i chciałbyś uzyskać uprawnienia do sędziowania regat żeglarskich, to niniejszy poradnik podpowie Ci jak to zrobić.
Dowiesz się tu krok po kroku, jak wygląda proces zdobywania uprawnień, gdzie możesz uzyskać pomoc oraz jakie wymagania musisz spełnić aby móc przystąpić do egzaminu i zostać sędzią sportowym PZŻ.

1. Klasy i specjalizacje

Rozróżniamy następujące klasy sędziego PZŻ:

 • sędzia klasy drugiej (II);
 • sędzia klasy pierwszej (I);
 • sędzia klasy państwowej (P).

Sędzia klasy drugiej jest pierwszym etapem na sędziowskiej ścieżce i nie posiada żadnej specjalizacji. Kolejne stopnie to sędzia klasy pierwszej i sędzia klasy państwowej. W tych klasach w ramach swoich uprawnień sędziowie mogą posiadać następujące specjalizacje:

 • sędzia regat (SR) – zajmuje się wszystkim, co dotyczy organizacji regat i prowadzenia wyścigów na wodzie;
 • zespół protestowy (ZP) - rozpatruje protesty na brzegu, a w trakcie wyścigu czuwa by PRŻ 42 Środki napędowe nie był łamany;
 • arbiter (A) – bezpośrednio w trakcie wyścigu decyduje, kto złamał przepis w danym incydencie i rozpatruje protesty na wodzie.

Istnieje także możliwość uzyskania uprawnień sędziego międzynarodowego, które nadaje Międzynarodowa Federacja Żeglarska World Sailing.

2. Uprawnienia sędziego klasy drugiej

Sędzia klasy drugiej na regatach o zasięgu okręgowym czy regionalnym może w komisji sędziowskiej pełnić wszystkie funkcje: może być sędzią głównym regat lub członkiem komisji regatowej, może być przewodniczącym lub członkiem zespołu protestowego, może też być arbitrem. Natomiast podczas regat rangi Mistrzostw Polski czy eliminacji do Mistrzostw Świata lub Europy sędzia taki może być jedynie członkiem komisji regatowej. Może też być członkiem zespołu protestowego bądź zespołu arbitrów, gdy Kolegium Sędziów wyrazi na to zgodę.
Więcej na temat uprawnień znajdziesz w Regulaminie Sędziego sportowego PZŻ.

3. Wymogi dla osoby, która chce zostać sędzią PZŻ

Aby zostać sędzią należy:

 • mieć ukończone 18 lat;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać, co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadać sprawdzone kwalifikacje sędziego potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu na klasę sędziowską i wymaganą specjalizację;
 • pisemnie zobowiązać się do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów PZŻ oraz przepisów i regulaminów World Sailing, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej PZŻ.

4. Warunki dopuszczenia do egzaminu na sędziego PZŻ klasy drugiej

 • odbycie stażu sędziowskiego, czyli pozytywnie oceniony Twój udział w pracach co najmniej sześciu komisji sędziowskich w okresie ostatnich dwóch lat, potwierdzony przez co najmniej dwóch różnych sędziów głównych tych regat na karcie stażu sędziego PZŻ;
 • złożenie wniosku do Okręgowego Kolegium Sędziów o dopuszczenie do egzaminu na sędziego PZŻ;

Oba dokumenty stanowią załączniki Regulaminu Sędziego sportowego PZŻ.

5. Staż sędziowski

Odbycie stażu na regatach należy uzgodnić z organizatorem regat lub sędzią głównym. Staże na klasę drugą najlepiej odbywać na regatach okręgowych, można też robić to na regatach ogólnopolskich. Kto i gdzie organizuje regaty możesz dowiedzieć się na stronach poszczególnych okręgowych związków żeglarskich, a jeżeli interesują Cię regaty ogólnopolskie to szukaj na stronach internetowych poszczególnych związków klas lub na stronie PZŻ. Możesz również umówić się bezpośrednio z sędzią głównym. Kto sędziuje regaty dowiesz się u organizatora, którym najczęściej jest klub.

6. Egzamin

Egzamin na uprawnienia sędziego PZŻ klasy drugiej przeprowadza Okręgowe Kolegium Sędziów, które działa przy Okręgowym Związku Żeglarskim. Jeżeli w Twoim okręgu nie działa Kolegium możesz zwrócić się do innego.

Zakres wiedzy z Przepisów Regatowych Żeglarstwa jaką trzeba posiadać:

 1. Sygnały wyścigu
 2. Definicje
 3. Zasady podstawowe
 4. Przepisy część 1 , 2 , 3 ,4, 5, 6, 7
 5. Dodatki A, J, M, P


Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym Kolegium Sędziów PZŻ nadaje uprawnienia sędziego PZŻ klasy drugiej, a kandydat musi w ciągu 6 miesięcy złożyć do PZŻ wniosek o wydanie licencji i wnieść stosowną opłatę. Następnie PZŻ wydaje licencję Sędziego PZŻ, którą przesyła drogą elektroniczną na wskazany adres.

Pobierz poradnikw formie pliku PDF [pobierz]