Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Licencje

Licencja trenera PZŻ


Podstawa prawna:
Regulamin przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji trenera Polskiego Związku Żeglarskiego

Licencję trenera PZŻ może otrzymać osoba, która:

 • ukończyła 18 lat,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • jest członkiem klubu sportowego, stowarzyszenia lub związku klasy będącego członkiem zwyczajnym lub wspierającym PZŻ,
 • posiada jedną z następujących kwalifikacji zawodowych w sporcie w dyscyplinie żeglarstwo:
 • trener klasy drugiej,
 • trener klasy pierwszej,
 • trener klasy mistrzowskiej,
 • instruktor sportu w dyscyplinie żeglarstwo,
 • instruktor sportu w dziedzinie żeglarstwo deskowe,
 • instruktor sportu w dziedzinie żeglarstwo lodowe /uzyskaną do dn. 31.12.2010 r./,

nadaną przez Polski Związek Żeglarski, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub akademie wychowania fizycznego, z którymi Polski Związek Żeglarski podpisał porozumienie w sprawie kształcenia kandydatów do podejmowania działalności szkoleniowej w sporcie,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W celu uzyskania licencji trenera PZŻ lub dokonania zmian w danych zawartych w licencji należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosek o przyznanie licencji trenera PZŻ wraz ze zdjęciem o wymiarach 35 x 45 mm,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera,
 • kopię aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kopię dowodu opłaty za wydanie licencji trenera PZŻ lub zmianę danych w licencji.

Uprzejmie informujemy, że ww. dokumenty można złożyć do Biura PZŻ w wersji papierowej lub wersji elektronicznej przesyłając kopie /skan/ na adres licencje[@]pya.org.pl z tytułem „Licencja trenera”.

Opłata:
Za wydanie licencji trenera PZŻ, zmianę danych w licencji lub duplikat licencji pobierana jest opłata w wysokości 85 zł.

Opłatę należy wnieść na konto bankowe:
Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146 z dopiskiem IMIĘ NAZWISKO, NR LICENCJI, NIP (opcjonalnie).
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani fakturą, zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535), prosimy o podanie numeru NIP w treści przelewu.

Sposoby i koszty dostawy: 

Przesyłka listowna ekonomiczna krajowa (Poczta Polska SA)12 zł
Przesyłka listowna ekonomiczna zagraniczna (Poczta Polska SA)30 zł
Przesyłka kurierska krajowa (GLS)26 zł 
Odbiór osobisty w Biurze PZŻ0 zł