Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Egzaminatorzy

Materiały szkoleniowe dla egzaminatora


Przeprowadzanie egzaminu
Podczas przeprowadzania egzaminu Egzaminator przede wszystkim bazuje na procedurach opisanych w:

  • rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej [pobierz],
  • rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu [pobierz].


Dodatkowo wewnętrzne regulacje Polskiego Związku Żeglarskiego opisane są w:

  • Instrukcji PZŻ nr 1/2016 w sprawie przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie [pobierz],
  • Procedurze nr 1/Z/PZŻ/2015 zasady rozliczania płatności za egzaminy na patenty żeglarskie [pobierz].
  • Instrukcji PZŻ nr 1/2023 w sprawie wydawania patentów żeglarskich [pobierz]

Dla zebrania wszystkich wytycznych w jedno miejsce powstał poradnik Przeprowadzenie egzaminu - Krok po kroku, który opisuje po kolei wszystkie procesy, które są związane z egzaminowaniem i przeprowadzi Egzaminatora krok po kroku przez wszystkie niezbędne działania.
Podczas kompletowanie dokumentacji egzaminacyjnej do wysyłki do biura PZŻ polecamy korzystać z Check Listy, która nie pozwoli zapomnieć o żadnym dokumencie i podpisie.

Egzamin teoretyczny - test
Dla ułatwienia przekazanie egzaminowanym zasad przeprowadzenia egzaminu teoretyczne przygotowaliśmy Instrukcję wypełniania testu egzaminacyjnego na patent żeglarza jachtowego oraz Instrukcję wypełniania testu egzaminacyjnego na patent jachtowego sternika morskiego. Wręczona uczestnikom egzaminu wraz z testem pomoże w prawidłowym jego wypełnieniu.

Egzamin teoretyczny – zadanie nawigacyjne
Komisja Egzaminacyjna podczas układania zadania nawigacyjnego powinna się kierować ustalonymi Wytycznymi do opracowywania egzaminacyjnych zadań nawigacyjnych, aby ten obszar egzaminu był ustandaryzowany w całej Polsce.

Obsługa Elektronicznego systemu obsługi egzaminów na patenty żeglarskie
Przy weryfikacji nowy egzaminator otrzymuje login i hasło do systemu dzięki temu może sprawdzić swój staż Egzaminatora.

Okręgowe związki żeglarskie mogą upoważnić dane osoby do Zgłoszenia nowego egzaminu na patent żeglarski, tylko te wyznaczone osoby mają w systemie dostępną opcję „nowy egzamin”.

Przygotowanie Egzaminatorów
Przed rozpoczęciem egzaminu Przewodniczący powinien zweryfikować czy dane miejsce spełnia wymagania do przeprowadzenia egzaminu, pomoże mu w tym specjalnie przygotowana lista.

Samokształcenie Egzaminatorów
Egzaminatorzy jako eksperci w szkleniu żeglarskim są świadomi, że każdy nieustanie się rozwija oraz powinien systematyzować i pogłębiać swoją wiedzę. Jako pomoc w realizacji tego celu przygotowaliśmy w formie ćwiczenia (testu) materiał o przepisach żeglarskich w obszarze pytań egzaminacyjnych oraz zbiór żeglarskich przepisów szkoleniowych.