Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
orc

ORC - częste pytania


 1. CZYM SIĘ RÓŻNI ŚWIADECTWO ORC CLUB OD ORC INTERNATIONAL?
  Świadectwo "ORC International" wystawiane jest dla jachtu pomierzonego według wszystkich wymagań formuły pomiarowej IMS. Świadectwo "ORC Club" otrzymuje jacht który został pomierzony w niepełnym zakresie. Pozostałe dane zostały w takim świadectwie określone z innych "wiarygodnych" źródeł jak np. rysunki, zdjęcia, deklaracja armatora itp.Oba świadectwa zawierają te same informacje służące do przeliczania wyników regat w postaci współczynników ratingowych jak również tabele prędkości jachtu. Jednak ze względu na różnice w sposobie pomiaru jachtów świadectwa te różnią się:
  - dokładnością wyliczonych współczynników ratingowych,
  - formą graficzną świadectwa /świadectwo ORC Int zawiera więcej danych pomiarowych/.
  Z powyższych powodów regaty o najcenniejsze żeglarskie trofea /Mistrzostwa kraju, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Regaty Round Gotland itp./ ograniczone są wyłącznie do jachtów z pełnym pomiarem, posiadających świadectwo ORC Int.

 2. JAKA JEST RÓŻNICA W KOSZTACH UZYSKANIA I UTRZYMANIA Jaka jest różnica w koszcie uzyskania i utrzymania świadectwa "ORC Club" i "ORC International" ?
  Świadectwo "ORC International" wystawiane jest dla jachtu pomierzonego według wszystkich wymagań formuły pomiarowej IMS. Świadectwo "ORC Club" wymaga minimalnej ilości danych pomiarowych. Pomiar jachtu można przeprowadzić w ciągu jednej godziny. Jacht z pełnym pomiarem do wystawienia świadectwa "ORC Int." wymaga minimum 3 dni pomiarowych. Koszty wydania nowego świadectwa, jego wznawiania w kolejnych latach oraz składki do organizacji ORC jest ok. 2 razy wyższy niż dla świadectwa "ORC Club". Przykładowe porównanie kosztów /rok 2024/ wydania i utrzymania świadectwa dla obu typów świadectw w przypadku jachtu o długości 9 metrów z dwoma żaglami, podaje poniższa tabela.

 3. Czynność
  ORC Club
  ORC International
  Pomiar jachtu
  500,00 PLN
  1800,00 PLN
  Wydanie pierwszego świadectwa
  200,00 PLN
  200,00 PLN
  Wznowienie świadectwa w kolejnych latach
  100,00 PLN
  100,00 PLN
  Roczna składka ORC
  50,00 EUR
  85,00 EUR

 4. ILE ŻAGLI MOŻNA UŻYWAĆ PODCZAS REGAT ROZGRYWANYCH W FORMULE ORC?
  Według Przepisów ORC /ORC Rating System/ /punkt 206 ORC ed.2012/ ogranicza się ilość żagli na pokładzie !!! w trakcie regat. Oznacza to, że jacht może posiadać dowolną ilość żagli "w trakcie regat" i dowolnie je zmieniać pomiędzy wyścigami pod warunkiem że:
  1. żagle spełniają przepisy IMS.
  2. żagle nie przekraczają wymiarów określonych w świadectwie pomiarowym zgłoszonym do regat dla ORC Club i znajdują się w spisie żagli dla jachtu ze świadectwem ORC Int.
  3. ilość żagli w wyścigu na pokładzie jachtu nie przekracza ilości podanej w punkcie 206 przepisów ORC.

 5. JEŚLI POSIADAM KILKA WYSTAWIONYCH DOTYCHCZAS ŚWIADECTW POMIAROWYCH NA MÓJ JACHT, TO KTÓRE Z NICH MOGĘ UŻYĆ ZGŁASZAJĄC SIĘ DO REGAT?
  Tylko jedno świadectwo pomiarowe danego rodzaju (standard, DH, NS) jest aktualne. Świadectwo to należy zgłosić do Organizatora regat. Wszystkie świadectwa pomiarowe danego rodzaju wydane wcześniej automatycznie tracą ważność w momencie wydania nowego świadectwa pomiarowego.

 6. JAK SPRAWDZIĆ CZY JACHT ZGŁASZAJĄCY SIĘ DO REGAT PRZEDSTAWIA KOMISJI REGATOWEJ AKTUALNE ŚWIADECTWO POMIAROWE?
  Na stronie www.orc.org w zakładce Sailor Service. W każdym przypadku aktualność Świadectwa pomiarowego można potwierdzić telefonicznie kontaktując się z Biurem pomiarowy /patrz dział „Kontakt”/.

 7. JAK CZĘSTO MOŻNA ZMIENIAĆ ŚWIADECTWO ORC W TRAKCIE SEZONU?
  Brak ograniczeń dla klas "ogólnych" ORC. Ograniczenie istnieje wyłącznie dla klas "Grand Prix Classes" dla których obowiązują dodatkowe przepisy. Jednak należy pamiętać ze każda zmiana/aktualizacja świadectwa jest płatna.

 8. JAK CZĘSTO NALEŻY AKTUALIZOWAĆ ŚWIADECTWO ORC ?
  Świadectwo należy wznawiać przed pierwszymi regatami w sezonie i aktualizować przy każdej zmianie na jachcie, która ma wpływ na prędkość jachtu i współczynniki ratingowe. Zmiany obejmują zwykle elementy pomierzone przy wystawieniu pierwszego świadectwa.

 9. CO TO JEST PLIK "OFF" KADŁUBA I CZY JEST POTRZEBNY?
  Plik off zawiera opis przestrzennego kształtu kadłuba /od stępki do pokładu/. Na podstawie danych zawartych w tym pliku wykonywane są obliczenia hydrodynamiczne i statyczne jachtu w czasie żeglugi na wszystkich kątach kursowych i przy różnej sile wiatru. Z tego powodu plik ten jest zawsze konieczny do wystawienia świadectwa i musi odpowiadać kształtowi jachtu dla którego wydawane jest świadectwo ORC. Jachty z pełnym pomiarem /świadectwo ORC Int./ muszą posiadać indywidualny plik off wykonany poprzez skanowanie kadłuba. W przypadku jachtów ze świadectwami ORC Club wystarczy plik off odpowiadający typowi/serii jachtu, zeskanowany z jachtu "siostrzanego". Pliki off dostępne są w bazie danych ORC dla większości typów jachtów.

 10. CO TO JEST GPH?
  Ogólny współczynnik wyrównawczy /w skrócie od angielski słów „General Purpose Handicap” zwanym „GPH”/ jest uśrednionym współczynnikiem wyrównawczym jachtu. Dokładnie jest to odwrotność jego prędkości wyrażone w węzłach, czyli ile czasu /w sekundach/ jacht płynie odcinek 1 mili. GPH jest używany dla prostego porównania jachtów i ułatwia podział jachtów na umowne „klasy” ORC.
  Jego uśrednienie odbywa się poprzez przeliczenia prędkości jachtu przy wietrze rzeczywistym 8 i 12 węzłów na hipotetycznej trasie o nazwie „Circular Random”. Ta trasa odpowiada okrążeniu jachtem wyspy w kształcie koła w stałym wietrze /wspomniane 8 i 12 węzłów/. Trasa ta więc zawiera wszystkie możliwe kursy i dostępne żagle o największych powierzchniach, a dokładnie: w konfiguracji żagli dającej największe prędkości na każdym uwzględnianym kursie.
  Współczynnik GPH jest obecnie używany wyłącznie do podziału jachtów na grupy /wspomniane „Klasy”/ i odseparowanie grup w regatach. Dzięki temu jachty ścigają się w grupie o podobnych parametrach /prędkościach/. Umożliwia szybkie porównanie jachtów pod względem ich osiągów.
  Nie należy sugerować się współczynnikiem GPH przy porównywaniu wyników w regatach. Może to być mylące, gdyż współczynniki na świadectwie uwzględniają inne rodzaje tras i siły wiatrów. W poprzednich wydaniach przepisów ORC współczynnik GPH używany był we wzorach metody „time on time” i „time on distance”, ale to już przeszłość. Obecnie metody te uległy rozwojowi i bardziej precyzyjnie uwzględniają typy tras bez odnoszenia się do GPH.
  Współczynnik GPH znajduje się na górze pierwszej strony każdego świadectwa /ORC Int. i ORC Club/.