Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP


Patronat honorowy Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i przedsięwzięć związanych z żeglarstwem imających znaczenie dla jego rozwoju.

Patronat  honorowy  może  być  przyznawany  wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg,  rangę  i  znaczenie  międzynarodowe,  ogólnopolskie,  regionalne  i  lokalne,  w tym w szczególności:

1) zawodom międzynarodowym rangi mistrzostw świata i Europy,
2) zawodom z cyklu Pucharu Świata lub Pucharu Europy,
3) zawodom krajowym rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski,
4) wydarzeniom i przedsięwzięciom promującym powszechne uczestnictwo w żeglarstwie;
5) wydarzeniom  i  przedsięwzięciom  międzynarodowym  o  charakterze  żeglarskim
przyczyniającym się do promocji Polski na arenie międzynarodowej;
6) innym wydarzeniom i przedsięwzięciom związanym z żeglarstwem i mających znaczenie dla
jego promocji i rozwoju.

W celu uzyskania patronatu honorowego Prezesa PZŻ nad danym wydarzeniem lub przedsięwzięciem należy złożyć do Biura PZŻ (w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej w formacie pdf na adres patronat@pya.org.pl) wniosek o objęcie patronatem honorowym Prezesa PZŻ. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku gdy wnioskodawcą jest instytucja lub organizacja - odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z innego rejestru/ewidencji lub inny dokument wskazujący osoby upoważnione do działania w imieniu wnioskodawcy,
2) program/regulamin wydarzenia lub przedsięwzięcia, 
3) w przypadku wydarzeń o charakterze regat - zawiadomienie o regatach i licencję PZŻ na organizację regat
4) w przypadku książek lub filmów - gotowy tekst publikacji lub film w końcowej fazie produkcji.

Wniosek o objęcie patronatem honorowym należy złożyć nie później niż na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia lub przedsięwzięcia.

Wykaz wydarzeń i przedsięwzięć objętych patronatem honorowym PZŻ i patronatem honorowym Prezesa PZŻ realizowanych w 2024 r. [pobierz]