Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Przepisy żeglarskie

Poniższa lista zawiera najważniejsze akty prawne dotyczące zarówno żeglarstwa sportowego, śródlądowego, morskiego, szkolenia, jak i działalności Polskiego Związku Żeglarskiego.

Ustawy:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej [pobierz]

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [pobierz]

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski [pobierz]

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim [pobierz]

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie [pobierz]

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [pobierz]

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim [pobierz]

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich [pobierz]

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [pobierz]

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadawania nazw statkom [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu i rekreacji [pobierz]

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej [pobierz]