Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Rejestr jachtów klasowych

Wpis do rejestru klasowego


Organ odpowiedzialny za załatwienie sprawy: Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa


Podstawa prawna: 

  • Instrukcja PZŻ nr 1/2021 w sprawie prowadzenia polskiego rejestru jachtów klasowych (Uchwała nr 771/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 11 lutego 2021 r.).
  • Cennik opłat za czynności rejestracyjne w polskim rejestrze jachtów klasowych (Uchwała nr 771/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 11.02.2021 r.).

Wymagane dokumenty:

- wypełniony formularz o wpis jachtu do polskiego rejestru jachtów klasowych,

- jeżeli jacht należy do międzynarodowej klasy regatowej należy dostarczyć międzynarodowe świadectwo pomiarowe wydane przez producenta lub międzynarodowy związek klasy, 

- potwierdzenie dokonania opłaty za wpis jachtu do polskiego rejestru jachtów klasowych w wysokości 100 zł,

- wybrać sposób i koszt dostawy certyfikatu jachtu klasowego. 


CZYNNOŚĆ REJESTRACYJNAOPŁATA (zł brutto)
wpis do rejestru100,00
zmiana wpisu w rejestrze100,00
wydanie duplikatu certyfikatu jachtu klasowego100,00
wykreślenie z rejestru
50,00


Opłatę można wnieść na konto bankowe: Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146 z dopiskiem REJESTRACJA JACHTU KLASOWEGO, NIP (opcjonalnie). Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani fakturą, zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535), prosimy o podanie numeru NIP w treści przelewu.


Oryginał wniosku wraz wymaganą dokumentacją należy przesłać do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego na adres:


Polski Związek Żeglarski

al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

PGE Narodowy


Certyfikat jachtu klasowego jest wydawany bezterminowo.

Po wpisaniu jachtu do rejestru PZŻ nadaje numer klasowy jachtu i wydaje certyfikat jachtu klasowego.