Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Rejestracja jachtów

Rejestry archiwalne


WYDANIE ODPISU Z REJESTRU ARCHIWALNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  Oryginał WNIOSKU O WYDANIE ODPISU Z REJESTRU ARCHIWALNEGO. 

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze PZŻ, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (wnioski składane za pośrednictwem poczty elektronicznej muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP).

2. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem opłaty skarbowej.

WYKREŚLENIE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ Z REJESTRU ARCHIWALNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Oryginał WNIOSKU O WYKREŚLENIE JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ Z REJESTRU ARCHIWALNEGO. 

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze PZŻ, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (wnioski składane za pośrednictwem poczty elektronicznej muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP).

2. W przypadku gdy wniosek składa inny właściciel niż ujawniony w ostatnim certyfikacie jachtowym/dokumencie rejestracyjnym statku – dokument potwierdzający prawo własności jednostki pływającej (kopia lub oryginał do wglądu).

3. W przypadku gdy jednostka pływająca stanowi współwłasność - podpisy wszystkich współwłaścicieli na wniosku lub udzielone przez nich pełnomocnictwa (oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy).

4. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem opłaty skarbowej.

5. Ostatni certyfikat jachtowy/dokument rejestracyjny statku (oryginał lub kopia).

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

OPŁATA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYKREŚLENIU JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ / ODPISU Z REJESTRU ARCHIWALNEGO – 15,00 zł 

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:

Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

nr: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146

OPŁATA SKARBOWA ZA PEŁNOMOCNICTWO W PRZYPADKU ZAŁATWIANIA SPRAWY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA – 17,00 zł

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika

nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

OPŁATY ZA WYSYŁKĘ ZAŚWIADCZENIA O WYKREŚLENIU JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ / ODPISU Z REJESTRU ARCHIWALNEGO 

RODZAJ PRZESYŁKI
KOSZT (ZŁ BRUTTO)
Przesyłka listowna ekonomiczna krajowa (Poczta Polska SA)
11,00
Przesyłka listowna ekonomiczna zagraniczna (Poczta Polska SA)
30,00
Przesyłka kurierska krajowa (GLS)
26,00
Odbiór osobisty w Biurze PZŻ
0,00