Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Szkolenia żeglarskie

System szkolenia lodowego PZŻ


Paragraf 1


Ustala się następujący stopień żeglarstwa lodowego będący certyfikatem kompetencji Polskiego Związku Żeglarskiego – sternik lodowy.

Paragraf 2

  1. Stopień sternika lodowego potwierdza umiejętności prowadzenia ślizgów lodowych.
  2. Zaleca się aby osoby, które nie ukończyły 16 roku życia prowadziły ślizgi lodowe pod nadzorem. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać stopień sternika lodowego.

Paragraf 3

Warunkiem uzyskania stopnia sternika lodowego jest:

  • ukończenie 12 roku życia,
  • odbycie kursu szkoleniowego,
  • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego,
  • wniesieniem opłaty za patent.

Paragraf 4

Program szkolenia na stopień sternika lodowego, instrukcja w sprawie przeprowadzenia egzaminu, wytyczne egzaminacyjne oraz wzór patentu stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

Paragraf  5

Patenty lodowe wydane dotychczas zachowują swoją ważność w zakresie posiadanych kompetencji.

Paragraf  6

Uchwała Prezydium ZG PZŻ w sprawie programów szkolenia oraz wymagań egzaminacyjnych na stopnie żeglarstwa lodowego z dnia 24 stycznia 1986 r. utraciła moc z dniem 30 listopada 2005 r. 

Paragraf  7

Niniejszy System wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2007 r.