Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Rejestracja jachtów klasowych

Utworzenie klasy regatowej w polskim rejestrze jachtów klasowych


Organ odpowiedzialny za załatwienie sprawy: Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

Podstawa prawna:

 • Instrukcja PZŻ nr 2/2018 w sprawie prowadzenia polskiego rejestru jachtów klasowych (Uchwała nr 259/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 12 lipca 2018 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 679/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 31.08.2020 r.),
 • Cennik opłat za czynności rejestracyjne w polskim rejestrze jachtów klasowych (Uchwała nr 265/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 22.07.2018 r.).

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz o utworzenie kasy regatowej w polskim rejestrze jachtów klasowych,
 • aktualne przepisy klasowe wydane w języku polskim lub angielskim,
 • dokumenty poświadczające dane władzy narodowej lub międzynarodowej danej klasy zawierające co najmniej nazwę, adres siedziby, właściwy numer rejestru NIP/REGON/KRS oraz statut.

Oryginał wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego na adres:
Polski Związek Żeglarski
al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
PGE Narodowy

Po wydaniu pozytywnej decyzji Zarządu PZŻ dotyczącej utworzenia klasy regatowej w polskim rejestrze jachtów klasowych, organ rejestracyjny wydaje zaświadczenie o utworzeniu klasy regatowej w polskim rejestrze jachtów klasowych.

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku o utworzenie klasy regatowej w polskim rejestrze jachtów klasowych przez władzę narodową lub międzynarodową danej klasy wniosek może złożyć osoba zainteresowana – właściciel jachtu klasowego danej klasy. Należy w tym przypadku złożyć wniosek o utworzenie klasy wraz z rejestracją jachtu klasowego w polskim rejestrze jachtów klasowych.

Wymagane dokumenty – w przypadku gdy wnioskuje właściciel jachtu klasowego:

 • wypełniony formularz o utworzenie kasy regatowej w polskim rejestrze jachtów klasowych,
 • aktualne przepisy klasowe wydane w języku polskim lub angielskim,
 • dokumenty poświadczające dane władzy narodowej lub międzynarodowej danej klasy zawierające co najmniej nazwę, adres siedziby, właściwy numer rejestru NIP/REGON/KRS oraz statut,
 • wypełniony formularz o wpis jachtu do polskiego rejestru jachtów klasowych,
 • dokument stwierdzający nabycie własności jachtu, którym może być:
 • faktura VAT,
 • umowa kupna-sprzedaży,
 • umowa zamiany,
 • umowa darowizny,
 • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
 • pisemne oświadczenie właściciela o wybudowaniu jachtu - jeżeli jacht został wybudowany systemem gospodarczym - należy dostarczyć wraz z aktualnym pomiarem klasowym wykonanym przez mierniczego,
 • dotychczasowy certyfikat jachtu klasowego lub inny dokument rejestracyjny, jeżeli jest wystawiony na aktualnego właściciela zgłaszającego jacht do polskiego rejestru jachtów klasowych,
 • jeżeli jacht należy do międzynarodowej klasy regatowej - międzynarodowe świadectwo pomiarowe wydane przez producenta lub międzynarodowy związek klasy lub potwierdzenie przynależności jachtu do klasy regatowej wydane przez związek/stowarzyszenie klasy lub mierniczego,
 • potwierdzenie dokonania opłaty za wpis jachtu do polskiego rejestru jachtów klasowych w wysokości 50 zł.
  Opłatę można wnieść na konto bankowe: Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146 z dopiskiem REJESTRACJA JACHTU KLASOWEGO, NIP (opcjonalnie).
  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani fakturą, zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535), prosimy o podanie numeru NIP w treści przelewu.

Oryginał wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego na adres:
Polski Związek Żeglarski
al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
PGE Narodowy

Po wydaniu pozytywnej decyzji Zarządu PZŻ dotyczącej utworzenia klasy regatowej w polskim rejestrze jachtów klasowych, organ rejestracyjny wydaje zaświadczenie o utworzeniu klasy regatowej w polskim rejestrze jachtów klasowych.

Po wpisaniu jachtu do rejestru PZŻ nadaje numer klasowy jachtu i wydaje certyfikat jachtu klasowego.

Data ważności certyfikatu jachtu klasowego wynosi 5 lat.

Po upływie ważności certyfikatu należy go odnowić zgodnie z procedurą odnowienia certyfikatu.