Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP


Walidacja jest procesem, podczas którego kandydat pokazuje ekspertom, że posiada efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji. 

Zachęcamy do zapoznania się z efektami uczenia się wymaganymi dla kwalifikacji oraz warunkami niezbędnymi do uzyskania kwalifikacji. Sporządzanie ocen i ekspertyz technicznych oraz wycen jednostek pływających przeznaczonych do sportu i rekreacji (kwalifikacje.gov.pl) [przejdź do strony]

Przed zapisaniem się na walidację zachęcamy do zapoznania się z opisem kwalifikacji, w celu samooceny posiadanej wiedzy i upewnienia się, że posiadają Państwo odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby w ramach walidacji potwierdzić wszystkie efekty uczenia się.

Sprawdzane w trakcie walidacji efekty uczenia się mogą Państwo zdobyć poprzez praktykę w pracy oraz w ramach kształcenia na studiach.

Potwierdzeniem nadania kwalifikacji jest certyfikat, który wydaje się po przejściu przez kandydata procesu walidacji przeprowadzanej zgodnie z zasadami opisanymi w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Sporządzanie ocen i ekspertyz technicznych oraz wycen jednostek pływających przeznaczonych do sportu i rekreacji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji [przejdź do strony

Przebieg procesu walidacji

Walidacja potwierdzająca wiedzę i umiejętności składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej.

Mogą być stosowane następujące metody:

  • test teoretyczny;
  • rozmowa z komisją (wywiad swobodny);
  • obserwacja w warunkach symulowanych;
  • obserwacja w warunkach rzeczywistych;
  • analiza dowodów i deklaracji.

Dla osób posiadających uprawnienia rzeczoznawcy technicznego nadane przez właściwy związek sportowy dopuszcza się możliwość zaliczenia programu kwalifikacji (efektów uczenia się) poprzez analizę dowodów i deklaracji, czyli udokumentowania działań w zakresie wykonywania obowiązków rzeczoznawcy w okresie czterech lat poprzedzających przystąpienie do walidacji. Analiza dowodów i deklaracji (dobranych do efektów uczenia się, autentycznych, wystarczających i aktualnych) w rozmowie z komisją winna potwierdzić (częściowo lub całkowicie) posiadaną wiedzę obejmującą zakładane kwalifikacją efekty uczenia się.

Dla osób, które ukończyły studia na kierunkach kształcenia w zakresie okrętownictwa i budowy jachtów, możliwe jest potwierdzenie efektów uczenia się z zestawów 2, 3, 4 i 5 na podstawie świadectwa.

Uzyskanie pozytywnego wyniku z testu teoretycznego (pierwszej części walidacji) jest warunkiem dopuszczenia Kandydata do części praktycznej walidacji. 

Wraz z pozytywnym wynikiem testu teoretycznego Kandydat otrzymuje informację o dalszym przebiegu walidacji. W przypadku negatywnego wyniku testu – Kandydat otrzymuje informację o konieczności ponownego złożenia wniosku o dopuszczenie do walidacji oraz o możliwości odwołania się.