Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Egzaminy

Zakres wymagań egzaminacyjnych na patent żeglarza jachtowego


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

I. Wiedza teoretyczna

 1. Budowa jachtów, w tym:

a/ zasady obsługi instalacji jachtowych,
b/ obsługa silnika jachtowego.

 1. Teoria żeglowania, w tym:

a/ kursy jachtu względem wiatru,
b/ wiatr rzeczywisty i pozorny,
c/ praca żagli oraz działanie steru,
d/ siły działające na jacht,
e/ stateczność jachtu,
f/ żegluga w trudnych warunkach pogodowych.

 1. Zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku.

 2. Podstawy locji, w tym:

a/ znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
b/ mapy i przewodniki,
c/ drogi wodne i budowle hydrotechniczne.

 1. Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:

a/ podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b/ wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
c/ działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
d/ ratowanie człowieka za burtą,
e/ udzielanie pierwszej pomocy,
f/ hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g/ sztrandowanie.

 1. Wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:

a/ skala prędkości wiatru,
b/ zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
c/ komunikaty meteorologiczne.

 1. Pomoce nawigacyjne;
 2. Ochrona wód przed zanieczyszczaniem.
 3. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
 4. Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.


II. Umiejętności praktyczne

 1. Manewry pod żaglami w zakresie:

a/ optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
b/ prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
c/ sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”.

 1. Manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:

a/ kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
b/ umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,
c/ alarm „człowiek za burtą”.

 1. Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania  we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

 2. Praca w charakterze członka załogi:


a/ wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,
b/ odpowiadanie na komendy,
c/ zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”.

 1. Prace bosmańskie:

a/ umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
b/ podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.