Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Zasady bezpieczeństwa żeglugi

Zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglugi


 1. Za bezpieczeństwo żeglugi /załogi i jachtu/ odpowiedzialny jest kapitan jachtu.

 2. W czasie żeglugi kapitan i załoga jachtu nie powinni znajdować się w stanie intoksykacji* i/lub przemęczenia**.

 3. Jacht powinien być sprawny technicznie i posiadać wymagane wyposażenie dostosowane do aktualnej żeglugi, zgodne z obowiązującymi przepisami i normami a szczególności posiadać:
  • indywidualne urządzenia wypornościowe – kamizelki ratunkowe w liczbie zgodnej ze stanem osobowym załogi,
  • środki gaśnicze /w przypadku obecności na jachcie paliwa płynnego lub gazowego/ w liczbie zgodnej z obowiązującymi normami i przepisami,
  • radiotelefon VHF lub w czasie żeglugi na wodach śródlądowych i przybrzeżnych telefon komórkowy,
  • apteczkę,
  • inne wymagane dobrą praktyką żeglarską środki bezpieczeństwa.
 4. Podczas żeglugi załoga jachtu powinna prowadzić ciągłą obserwację akwenu, zwracając szczególną uwagę na:
  • inne obiekty pływające,
  • zmieniające się warunki atmosferyczne,
  • przewody zwisające nad wodą,
  • przeszkody podwodne mogące zagrażać jachtowi.
 5. Podczas żeglugi kapitan jachtu powinien znać aktualną prognozę pogody.

 6. Na wodach śródlądowych, podczas żeglugi w trudnych warunkach atmosferycznych, szczególnie przy nadciągającej burzy lub wietrze powyżej 6ºB /14 m/s, 50 km/h, 26 węzłów/ kapitan i załoga jachtu powinni:
  • mieć założone kamizelki ratunkowe,
  • przebywać w kokpicie jachtu,
  • kadłub jachtu powinien być szczelnie zamknięty.
 7. Podczas żeglugi po wodach śródlądowych i przybrzeżnych na jachcie powinien znajdować się telefon komórkowy w wodoodpornym pokrowcu /aqwapaku/ z w pełni naładowanymi akumulatorami i z wpisanymi do pamięci NUMERAMI ALARMOWYMI do służb ratowniczych: WOPR – 601 100 100; EUROPEJSKI numer alarmowy 112; na morzu w strefie przybrzeżnej MORSKIE RATOWNICZE CENTRUM KOORDYNACYJNE – GDYNIA 505 050 971; ŚWINOUJŚCIE 505 050 969.

 8. Na jachcie powinna znajdować się „Instrukcja dla właściciela” opracowana zgodnie z PN – EN ISO 10240 przez budowniczego jachtu i dostarczana właścicielowi wraz z jachtem. Lub „Informacja dla kapitana o „Parametrach bezpieczeństwa jachtu” opracowana przez właściciela jachtu, który nie ma „Instrukcji dla właściciela”) zawierająca co najmniej  informacje:
  • o kategorii projektowej jachtu***,
  • o warunkach hydro – meteorologicznych dla jakich jacht został zaprojektowany i zbudowany /wiatr w 0B i znacząca wysokość fali/****,
  • o tym czy jacht po wywrotce i zalaniu go wodą jest „niezatapialny” czy „zatapialny”, w razie wątpliwości zawsze – „jest zatapialny”,
  • o maksymalnej liczbie osób mogących jednocześnie na jachcie żeglować/przebywać,
  • maksymalnym zalecanym obciążeniu jachtu w kg,
  • maksymalnej wysokości jachtu nad wodnicą w m,
  • maksymalnym i minimalnym zanurzeniu kadłuba jachtu w m,
  • inne informacje uznane przez właściciela jachtu za ważne z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi.
   Kapitan jachtu ma obowiązek znać treść tych informacji.
 9. W każdym przypadku kapitan i załoga jachtu powinna udzielić pomocy     osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie – narażonym na utratę zdrowia lub życia, mając na uwadze bezpieczeństwo własnej załogi i jachtu.


* - stan intoksykacji – stan po użyciu alkoholu, pozostawanie pod wpływem środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji
** - stan przemęczenia – stan występujący w wyniku niewystarczającego odpoczynku lub choroby, wyrażający się w odstępstwach od norm powszechnie przyjętego zachowania i szybkości reakcji
*** - kategorie projektowe jachtu:
Kategoria D – jacht został zbudowany do żeglugi przy wietrze do 40B i znaczącej wysokości fali do 0,5 m /wody osłonięte, dobra pogoda/

Kategoria C – jacht został zbudowany do żeglugi przy wietrze do 60B i znaczącej wysokości fali do 2 m. /większe jeziora i rzeki, morskie wody przybrzeżne podczas umiarkowanej pogody/

Kategoria B – jacht został zbudowany do żeglugi przy wietrze do 80B i znaczącej wysokości fali do 4 m /rejsy pełnomorskie i na wodach przybrzeżnych podczas umiarkowanie silnych wiatrów/

Kategoria A – jacht został zbudowany do żeglugi przy wietrze ponad do 80B i znaczącej wysokości fali przekraczającej 4 m /długie rejsy oceaniczne, rejsy w warunkach sztormowych/
**** - znacząca wysokość fali – średnia wysokość 1/3 najwyższych obserwowanych fal.Pojedyncze fale mogą być nawet 2 razy wyższe