Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Rejestracja jachtów klasowych

Zmiana wpisu w rejestrze klasowym


Organ odpowiedzialny za załatwienie sprawy:
Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

Podstawa prawna:

  • Instrukcja PZŻ nr 2/2018 w sprawie prowadzenia polskiego rejestru jachtów klasowych (Uchwała nr 259/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 12 lipca 2018 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 679/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 31.08.2020 r.)
  • Cennik opłat za czynności rejestracyjne w polskim rejestrze jachtów klasowych (Uchwała nr 265/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 22.07.2018 r.).

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz o zmianę wpisu w polskim rejestrze jachtów klasowych,
  • dokumenty potwierdzające zmianę danych,
  • w przypadku zmiany właściciela jachtu dołącza się pisemne oświadczenie sprzedającego i kupującego dotyczące zachowania lub rezygnacji z numeru klasowego, które umieszcza się na dokumencie sprzedaży lub zawiera się w postaci odrębnego oświadczenia,
  • potwierdzenie dokonania opłaty za zmianę wpisu w polskim rejestrze jachtów klasowych w wysokości 50 zł,
    opłatę można wnieść na konto bankowe: Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146 z dopiskiem REJESTRACJA JACHTU KLASOWEGO, NIP (opcjonalnie).
    Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani fakturą, zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535), prosimy o podanie numeru NIP w treści przelewu.

Oryginał wniosku wraz wymaganą dokumentacją należy przesłać do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego na adres:
Polski Związek Żeglarski
al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
PGE Narodowy

Po dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze PZŻ wydaje certyfikat jachtu klasowego.

Data ważności certyfikatu jachtu klasowego wynosi 5 lat.

Po upływie ważności certyfikatu należy go odnowić zgodnie z procedurą odnowienia certyfikatu.