Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Rejestr jachtów klasowych

Zmiana wpisu w rejestrze klasowym

Organ odpowiedzialny za załatwienie sprawy: Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

Podstawa prawna:

  • Instrukcja PZŻ nr 1/2021 w sprawie prowadzenia polskiego rejestru jachtów klasowych (Uchwała nr 771/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 11 lutego 2021 r.)
  • Cennik opłat za czynności rejestracyjne w polskim rejestrze jachtów klasowych (Uchwała nr 771/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 11.02.2021 r.).

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz o zmianę wpisu w polskim rejestrze jachtów klasowych,
  • dokumenty potwierdzające zmianę danych,
  • w przypadku zmiany użytkownika  jachtu dołącza się pisemne oświadczenie nowego użytkownika o prawie do dysponowania jachtem
  • oryginał certyfikatu jachtu klasowego lub oświadczenie dotyczące jego utraty
  • potwierdzenie dokonania opłaty za zmianę wpisu w polskim rejestrze jachtów klasowych w wysokości 50 zł

Opłatę można wnieść na konto bankowe: Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146 z dopiskiem  REJESTRACJA JACHTU KLASOWEGO, NIP (opcjonalnie). Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani fakturą, zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535), prosimy o podanie numeru NIP w treści przelewu.


Oryginał wniosku wraz wymaganą dokumentacją należy przesłać do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego na adres:

Polski Związek Żeglarski
al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
PGE Narodowy

Po dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze PZŻ wydaje certyfikat jachtu klasowego. Certyfikat jachtu klasowego jest wydawany bezterminowo.