Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIPISAF
Druki i przepisy sportowe

Zasadykwalifikacji krajowych zawodników do XXXII letnich igrzysk olimpijskich Tokio2020Kalendarz Imprez sportowych 2019


Klasyfikacja sportowaKrajowy system rywalizacji sportowej PZŻ 2019


Kryteria i zakres finansowania grup szkolenia Kadry Narodowej Juniorów PZŻ na 2019 r.


Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ


Regulamin Zasady weryfikacji sprawności fizycznej kandydatów do klas o profilu żeglarskim w SMS


Regulamin powoływania kadr narodowych w żeglarstwie


Regulamin powoływania Kadry Narodowej Żeglarzy Niepełnosprawnych


Regulamin Zasady wyłaniania i dofinansowywania reprezentacji PZŻ na mistrzostwa międzynarodowe w 2019 r.


Regulamin Zasady organizacyjno-finansowe Kadry Narodowej

·         Załącznik nr 1 Konkurencje w żeglarstwie sportowym

·         Załącznik nr 2 Karta reprezentanta PZŻ

·         Załącznik nr 3 Karta praw i obowiązków marketingowych członka Kadry Narodowej PZŻ

·         Załącznik nr 4 Zasady rozmieszczenia logotypów na sprzęcie i stroju Kadry Narodowej PZŻ

·         Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. przepisów antydopingowych

·         Załącznik nr 6 Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych

·         Załącznik nr 7 Formularz dane identyfikacyjne osoby zgłoszonej do ubezpieczenia

·         Załącznik nr 8a Oświadczenie pełnoletniego członka kadry narodowej PZŻ o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku przez Polski Związek Żeglarski

·         Załącznik nr 8b Oświadczenie niepełnoletniego członka kadry narodowej PZŻ o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku przez Polski Związek Żeglarski

·         Załącznik nr 9 Kryteria i zakres finansowania grup szkolenia KN PZŻ

·         Załącznik nr 10 Harmonogram planowanych działań

·         Załącznik nr 11 Plan po zmianach harmonogram planowanych działań

·         Załącznik nr 12 Program zgrupowanie specjalistyczne

·         Załącznik nr 13 Sprawozdanie zgrupowanie ogólnorozwojowe

·         Załącznik nr 14 regulamin zakupu, przychodu, przechowywania oraz wydawania sprzętu w PZŻ

·         Załącznik nr 15 zasady współpracy ze specjalistami

·      Załączniknr 16  procedura konsultacji medycznych i badań specjalistycznych

·         Załącznik nr 16a druk zgłoszenia szkody

·         Załącznik nr 16b pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy

·         Załącznik nr 16c cesja polisy ubezpieczeniowej

·         Załącznik nr 16d oświadczenie dot. pokrycia kosztów leczenia

·         Załącznik nr 17 regulamin zakupu i wydawania odżywek oraz suplementów diety w PZŻ

·         Załącznik nr 17a format zamówienia odżywek

·         Załącznik nr 18 Zestawienie rozchodu leków i odżywek

·         Załącznik nr 19 zakres działalności ZWS PerformanceTeam


System szkolenia zawodowego w żeglarstwiePolskie Przepisy Antydopingowe


Regulamin XXV OOM 2019


Regulamin konkursu o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Regulamin Mistrzostw Polski w sprincie w żeglarstwie

 

Regulamin akcji szkoleniowych kadry narodowej PZŻ