Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
ISAF
Patenty

Kapitan jachtowy


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

W celu uzyskania patentu kapitana jachtowego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz wniosku o wydanie patentu wygenerowany za pomocą Generatora wniosków,
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
  • kopia patentu jachtowego sternika morskiego,
  • oryginały lub notarialnie uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań stażowych:
  • pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu,
  • karty rejsu potwierdzone przez armatora statku w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie,
  • jeżeli rejs był prowadzony na własnym jachcie – kopia dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności jachtu,
  • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
  • kopia dowodu osobistego lub aktu małżeństwa – dotyczy osób, które zmieniły nazwisko,
  • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu kapitana jachtowego zgodnie z poniższą tabelą.

Uprzejmie informujemy, że rozpatrywane będą tylko wnioski wygenerowane za pomocą Generatora wniosków.

Opłaty:

Osoba dorosła
50 zł
Uczeń/student *
25 zł

* - uczniowie i studenci do 26 roku życia, na podstawie ważniej legitymacji.

Opłatę można wnieść za pomocą serwisu Dotpay, płatności elektronicznej lub przelewem bankowym na konto wskazane w systemie

Termin załatwiania sprawy:
Zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.