Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIPISAF
Licencje

Ubezpieczenie OC organizatora regat


OC ORGANIZATORA REGAT

Polski Związek Żeglarski informuje o możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Polski Związek Żeglarski z ERGO Hestią umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dedykowanej dla organizatorów regat żeglarstwa.

1. Warunki ubezpieczenia:

 • Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna organizatora regat żeglarskich
 • Zakres terytorialny: RP
 • Suma ubezpieczenia: 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na każdego Ubezpieczonego
 • Okres ubezpieczenia: zgodnie z treścią umowy ubezpieczenia
 • Koszt ubezpieczenia na osobę: 150,00 zł


2. W celu skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej należy:

a) Zapoznać się:

 • z treścią Polisy Ubezpieczeniowej. Pełna treść polisy znajduje się tutaj.
 • z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Pełna treść OWU znajduje się tutaj.

b) Wypełnić formularz/wniosek "Zgoda na objęcie ochroną i finansowanie składki do polisy nr 436000175081" dostępny tutaj.

c) Wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i odesłać skan wraz z potwierdzeniem płatności na adres: licencje@pya.org.pl lub pocztą tradycyjną

3. Płatność:
tytułem kosztu ubezpieczenia należy dokonać zgodnie z poniższymi danymi:

 • Odbiorca: Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa,
 • Nr konta bankowego: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146,
 • Kwota przelewu: 150,00 zł,
 • Tytuł przelewu: Imię i nazwisko - OC organizatora regat.

4. Potwierdzenie ubezpieczenia:
Potwierdzenie objęcia ochroną ubezpieczeniową zostanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci certyfikatu ubezpieczenia OC.

Płatności za ubezpieczenie OC można dokonać również bezpośrednio w kasie Biura Polskiego Związku Żeglarskiego.

W przypadku wnioskowania o wydanie licencji zawodnika PZŻ można wnieść jedną opłatę obejmującą wydanie licencji i ubezpieczenia.