Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIPISAF
Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC organizatora regatPolski Związek Żeglarski informuje o możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Polski Związek Żeglarski z ERGO Hestią umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dedykowanej dla organizatorów regat żeglarskich.

Ochronę ubezpieczeniową możesz uzyskać poprzez przystąpienie do polisy i finansowanie składki ubezpieczeniowej w związku z udzieleniem ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie OC obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zgodnie z załączonymi ogólnymi warunkami ubezpieczenia do polisy nr 436000205984.

Warunki ubezpieczenia:

  • Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna w związku z organizacją regat sportowych (amatorskich i zawodowych) w zakresie żeglarstwa wodnego, motorowodnego oraz lodowego
  • Zakres ubezpieczenia: zgodny z treścią polisy oraz certyfikatem ubezpieczenia
  • Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska
  • Suma ubezpieczenia: 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na każdego Ubezpieczonego
  • Okres ubezpieczenia: termin regat określony we wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia OC i w Zawiadomieniu o Regatach
  • Koszt ubezpieczenia na osobę: 150,00 zł

Do ubezpieczenia OC można przystąpić składając do Biura PZŻ następujące dokumenty:

Dokumenty należy złożyć do Biura PZŻ osobiście, pocztą tradycyjną (al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa) lub wysyłając na adres e-mail licencje@pya.org.pl.

Opłaty:
Opłatę można wnieść bezpośrednio w kasie Biura Polskiego Związku Żeglarskiego (płatność gotówką lub kartą płatniczą) lub na konto bankowe:

  • Odbiorca: Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
  • Nr rachunku bankowego: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146
  • Kwota przelewu: 150,00 zł
  • Tytuł przelewu: Imię i nazwisko – OC organizatora regat

Potwierdzenie objęcia ochroną ubezpieczeniową zostanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci certyfikatu ubezpieczenia OC.

Postępowanie w przypadku zdarzenia:
Jesteś poszkodowanym lub sprawcą zdarzenia? W celu zgłoszenia szkody/zdarzenia do ubezpieczyciela i szybkiej ścieżki likwidacji postępuj zgodnie z Procedurą postępowania przy szkodzie OC.