Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Patenty

Duplikat patentu żeglarskiego


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. 2013 poz. 460)

W celu uzyskania duplikatu patentu żeglarskiego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • prawidłowo wypełniony formularz wniosku o wydanie duplikatu patentu zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu; dla usprawnienia i przyspieszenia procedury wydania patentu rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego Generatora wniosków,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
 • jeżeli patent żeglarski został wydany przed 2006 r. – oryginał patentu żeglarskiego lub pełna kserokopia patentu żeglarskiego potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub okręgowy związek żeglarski, który wydał patent lub zaświadczenie z okręgowego związku żeglarskiego, który wydał patent (jeśli takie zaświadczenie było wydane),
 • jeżeli patent żeglarski został wydany po 2006 r. – nie ma potrzeby przesyłania kopii patentu,
 • jeżeli oryginał patentu został zagubiony - oświadczenie o zagubieniu patentu,
 • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
 • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu żeglarskiego zgodnie z poniższą tabelą,
 • w przypadku osób które zmieniły nazwisko do dokumentów należy załączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa.

Opłatę za patent i przesyłkę zwrotną patentu można wnieść za pomocą serwisu Przelewy24 podczas generowania wniosku w Generatorze wniosków

  Opłata za wydanie patentu:

  Osoba dorosła50 zł
  Uczeń/student25 zł*

  * - uczniowie i studenci do 26 roku życia, na podstawie ważniej legitymacji.

  Opłata za wydanie potwierdzonej kopii patentu:

  Osoba dorosła10 zł
  Uczeń/student10 zł 


  Sposoby i koszty dostawy:

  Przesyłka listowna ekonomiczna krajowa (Poczta Polska SA)12 zł
  Przesyłka listowna ekonomiczna zagraniczna (Poczta Polska SA)30 zł
  Przesyłka kurierska krajowa (GLS)26 zł
  Odbiór osobisty w Biurze PZŻ0 zł 


  Termin załatwiania sprawy:
  Wnioski realizowane są w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia dokumentów do Biura PZŻ (zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego).