Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Patenty

Duplikat patentu żeglarskiego


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. 2013 poz. 460)

W celu uzyskania duplikatu patentu żeglarskiego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

  • prawidłowo wypełniony formularz wniosku o wydanie duplikatu patentu zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu; dla usprawnienia i przyspieszenia procedury wydania patentu rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego Generatora wniosków,
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
  • jeżeli patent żeglarski został wydane przed 2006 r. – oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy okręgowy związek żeglarski potwierdzającego wydanie patentu (rejestry patentów żeglarskich wydanych na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 26 października 2006 r. z Częstochowskiego OZŻ, Elbląskiego OZŻ, Gorzowskiego OZŻ, Jeleniogórskiego OZŻ, Kaliskiego OZŻ, Koszalińskiego OZŻ, Krakowskiego OZŻ, Kujawsko-Pomorskiego OZŻ, Legnickiego OZŻ, Lubelskiego OZŻ, Łódzkiego OZŻ, Pilskiego OZŻ, Płockiego OZŻ, Podlaskiego OZŻ, Sądecko-Podhalańskiego OZŻ, Sieradzkiego OZŻ, Suwalski OZŻ, Śląskiego OZŻ, Świętokrzyskiego OZŻ, Tarnobrzeskiego OZŻ, Tarnowskiego OZŻ, Toruńskiego OZŻ, Wałbrzyskiego OZŻ, Warmińsko-Mazurskiego OZŻ, Wielkopolskiego OZŻ, Włocławskiego OZŻ, Zachodniopomorskiego OZŻ, a także z COŻ Trzebież i CWW Funka znajdują się w Biurze PZŻ),
  • jeżeli patent żeglarski został wydany po 2006 r. – nie ma potrzeby przesyłania kopii patentu,
  • jeżeli oryginał patentu został zagubiony - oświadczenie o zagubieniu patentu,
  • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
  • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu żeglarskiego zgodnie z poniższą tabelą,
  • w przypadku osób które zmieniły nazwisko do dokumentów należy załączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa.

Opłata za wydanie patentu:

Osoba dorosła
50 zł
Uczeń/student
25 zł *

* - uczniowie i studenci do 26 roku życia, na podstawie ważniej legitymacji.

Sposoby i koszty dostawy:

Przesyłka listowna krajowa rejestrowana (Poczta Polska SA)8,50 zł
Przesyłka listowna zagraniczna rejestrowana (Poczta Polska SA)23,00 zł
Przesyłka kurierska krajowa (GLS)18,00 zł
Odbiór osobisty w Biurze PZŻ0,00 zł


Opłatę można wnieść za pomocą serwisu Dotpay, płatności elektronicznej lub przelewem bankowym na konto wskazane w systemie


Termin załatwiania sprawy:
Wnioski realizowane są w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia dokumentów do Biura PZŻ (zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego).