Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Egzaminatorzy

Egzaminatorzy - częste pytania


 1. CO MUSZĘ ZROBIĆ, ABY ZOSTAĆ EGZAMINATOREM PZŻ?
  Egzaminatorem PZŻ może być osoba, która posiada stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ, Instruktora Żeglarstwa PZŻ, Instruktorem Sportu lub Trenera /specjalizacja żeglarstwo/ oraz posiada staż szkoleniowy i żeglarski w wymiarze po 200 godzin w ciągu trzech ostatnich lat. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dla Egzaminatorów znajdziecie Państwo w zakładce „Wymagania dla egzaminatora".

 2. JESTEM ORGANIZATOREM KURSU ŻEGLARSKIEGO/EGZAMINU, JAK MOGĘ ZGŁOSIĆ EGZAMIN?
  Egzaminy na patenty żeglarskie są zgłaszane za pomocą systemu elektronicznego przez okręgowe związki żeglarskie. W celu zgłoszenia organizowanego przez Państwa egzaminu należy skontaktować się z właściwym okręgowym związkiem żeglarskim.

 3. JESTEM EGZAMINATOREM PZŻ, JAKIE DOKUMENTY PO EGZAMINIE MUSZĘ WYSŁAĆ DO BIURA PZŻ?
  Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania dokumentacji po egzaminie znajdziecie Państwo w podręczniku „Przeprowadzenie egzaminu - Krok po kroku”, którego treść znajdziecie Państwo w zakładce "Procedury i instrukcje dla egzaminatora".
  Ponadto na ostatniej stronie podręcznika została dla Państwa przygotowana lista dokumentacji poegzaminacyjnej do wysłania.

 4. CO ZROBIĆ W SYTUACJI KIEDY OSOBA ZAPISANA NA EGZAMIN MA PROBLEM Z UISZCZENIEM OPŁATY?
  W takiej sytuacji należy ponownie zapisać się na egzamin i przeprowadzić procedurę płatności, nie później niż 12 godzin przez planowanym rozpoczęciem egzaminu. Rezerwacja na egzamin jest dokonywana po odnotowaniu przez system płatności, dlatego prosimy się nie obawiać, że dokonując ponownego zapisu na egzamin możecie Państwo zająć komuś miejsce.
   
 5. CZY KOMISJA EGZAMINACYJNA PRZEPROWADZAJĄCA EGZAMIN NA JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO RAZEM Z TESTEM EGZAMINACYJNYM DLA UCZESTNIKÓW OTRZYMUJE RÓWNIEŻ ZADANIE NAWIGACYJNE?
  Nie, komisja egzaminacyjna sama układa zadanie nawigacyjne, gdyż nie można przewidzieć jakim przyborami i mapami będzie dysponować.

 6. CZY KOMISJA EGZAMINACYJNA MOŻE UŻYĆ INNEGO TESTU NIŻ TEN ZAŁĄCZONY W SYSTEMIE?
  Nie, test podczas egzaminu musi zawierać wyłącznie pytania zatwierdzone przez Zarząd PZŻ. Istnieje możliwość wymiany testu lub części pytania, jednak muszą one pochodzić z bazy PZŻ. Takie przypadki są uzgadniane indywidualnie z Wydziałem Szkolenia.

 7. CZY PRZEWODNICZĄCY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MOŻE ZMIENIĆ SKŁAD KOMISJI?
  Nie, każda zmiany musi być uzgodniona z Wydziałem Szkolenia.

 8. CZY EGZAMINATOR PZŻ MUSI POSIADAĆ PIECZĄTKĘ IMIENNĄ?
  Tak, przewodniczący komisji egzaminacyjnej musi posiadać pieczątkę imienną. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej zestawy zadań do wykonania w ramach egzaminu praktycznego i pytań egzaminacyjnych na egzaminie teoretycznym zatwierdza przewodniczący komisji, opatrując każdy z nich datą, podpisem i pieczątką imienną. Pozostali egzaminatorzy powinni posługiwać się własnymi pieczątkami.

 9. NA JAKI OKRES CZASU PRZYZNAWANE SĄ UPRAWNIENIA EGZAMINATORA PZŻ?
  Jednym z wymagań, aby pełnić funkcję Egzaminatora PZŻ na egzaminach żeglarskich jest posiadanie stażu morskiego/śródlądowego oraz szkoleniowego z trzech ostatnich lat. To znaczy, że Instruktor może barć udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej, gdy jego staż nie jest "starszy" niż 3 lata.
  Przykład:
  Instruktor przedstawił następujący staż:
    - staż szkoleniowy 200 h w terminie od 2015-03-12 do 2015-06-16
    - samodzielny staż morski 100h w terminie od 2014-07-07 do 2014-07-21
    - staż morski 100 h w terminie od 2016-06-01 do 2016-06-15
  W takiej sytuacji Egzaminator PZŻ może wziąć udział w egzaminie dnia 2017-07-21, ale dnia 2017-07-22 i później już nie. Należy więc pamiętać o dosyłaniu kolejnych, aktualnych dokumentów stażowych.