Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Inwestycje i przetargi

Fundusz Rozwoju Infrastruktury Żeglarskiej


Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego Uchwałą nr 114/Z/XXXVII z dn. 26 kwietnia 2014 r. utworzył Fundusz Rozwoju Infrastruktury Żeglarskiej, którego celem jest wsparcie finansowe rewitalizacji istniejącej i budowy nowej infrastruktury służącej do uprawiania żeglarstwa rekreacyjnego i wyczynowego w Polsce. Wsparcie finansowe może być przyznawane w szczególności na współfinansowanie i finansowanie projektów w następujących dziedzinach:

  • tworzenie lub unowocześnianie/rewitalizacja infrastruktury portowej,
  • remont, rewitalizacja, rozbudowa szlaków wodnych i otoczenia szlaków wodnych oraz obiektów obsługujących żeglarski i wodniacki ruch turystyczny,
  • rewitalizacja terenów związanych z uprawianiem żeglarstwa, w tym żeglarstwa wyczynowego,
  • tworzenie i organizacja bazy służącej szkoleniu i doskonaleniu trenerów i  instruktorów żeglarstwa oraz szkoleniu i wychowaniu młodzieży.

Zgodnie z decyzją Zarządu PZŻ z dn. 26 maja 2017 r. w związku z wyczerpaniem środków finansowych Funduszu Rozwoju Infrastruktury Żeglarskiej Polski Związek Żeglarski zaprzestał udzielania wsparcia finansowego na rewitalizację istniejącej i budowę nowej infrastruktury służącej do uprawiania żeglarstwa rekreacyjnego i wyczynowego w Polsce.


Skład Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Rozwoju Infrastruktury Żeglarskiej

Jacek PIETRASZKIEWICZ - Przewodniczący /Skarbnik PZŻ/
Jerzy DUREJKO - członek Komitetu /Warszawsko-Mazowiecki OZŻ/
Leszek KACPRZYK - członek Komitetu /Piotrkowski OZŻ/
Norbert SZYMAŁA - członek Komitetu /Beskidzki OZŻ/
Bogusław WITKOWSKI - członek Komitetu /Pomorski ZŻ/