Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Patenty

Jachtowy sternik morski

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. 2013 poz. 460)

W celu uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego po egzaminie należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie patentu zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu; dla usprawnienia i przyspieszenia procedury wydania patentu rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego Generatora wniosków,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
 • oryginał zaświadczenia o zdaniu egzaminu wystawionego przez komisję egzaminacyjną,
 • oryginały lub notarialnie uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stażowych (opinii/kart z rejsu), o których mowa w rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 460).
 • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
 • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu jachtowego sternika morskiego zgodnie z poniższą tabelą,
 • w przypadku osób które zmieniły nazwisko do dokumentów należy załączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa.

W celu uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego na podstawie patentu sternika jachtowego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku o wydanie patentu wygenerowany za pomocą Generatora wniosków /co usprawni proces wydania patentu/ lub w innej formie zgodnej z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej /Dz.U. 2013 poz. 460/,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
 • jeżeli patent sternika jachtowego został wydany przed 2006 r. – oryginał patentu, kserokopia patentu lub oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy okręgowy związek żeglarski potwierdzającego wydanie patentu,
 • jeżeli patent sternika jachtowego został wydany po 2006 r. – kserokopia patentu sternika jachtowego.
 • jeżeli patent sternika jachtowego został wydany przed 01.01.1970 r. - dokumenty potwierdzające odbycie500 mil morskich stażu na jachcie balastowym w żegludze po wodach morskich,
 • jeżeli oryginał patentu został zagubiony - oświadczenie o zagubieniu patentu,
 • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów z ważną legitymacją,
 • kopia dowodu opłaty za wydanie patentu jachtowego sternika morskiego zgodnie z poniższą tabelą,
 • w przypadku osób które zmieniły nazwisko do dokumentów należy załączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa.

Opłatę za patent i przesyłkę zwrotną patentu można wnieść za pomocą serwisu Przelewy24 podczas generowania wniosku w Generatorze wniosków

Opłata za wydanie patentu:

Osoba dorosła50 zł
Uczeń/student25 zł*

* - uczniowie i studenci do 26 roku życia, na podstawie ważniej legitymacji.

Opłata za wydanie potwierdzonej kopii patentu:

Osoba dorosła10 zł
Uczeń/student10 zł 


Sposoby i koszty dostawy:

Przesyłka listowna ekonomiczna krajowa (Poczta Polska SA)12 zł
Przesyłka listowna ekonomiczna zagraniczna (Poczta Polska SA)30 zł
Przesyłka kurierska krajowa  (GLS)26 zł
Odbiór osobisty w Biurze PZŻ0 zł


Termin załatwiania sprawy:
Wnioski realizowane są w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia dokumentów do Biura PZŻ (zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego).