Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Licencje

Licencje na organizację regat


Podstawa prawna:

Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ

Organizatorami regat rozgrywanych na terenie Polski mogą być:

1) Światowa Federacja Żeglarska (World Sailing),
2) Polski Związek Żeglarski (PZŻ),
3) okręgowe związki żeglarskie (OZŻ),
4) kluby sportowe lub stowarzyszenia zrzeszone w PZŻ,
5) inne organizacje w połączeniu z PZŻ, OZŻ, klubem sportowym lub stowarzyszeniem zrzeszonym w PZŻ.

W celu uzyskania licencji na organizację regat należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz wniosek o licencję na organizację regat,
  • zawiadomienie o regatach,
  • kopia dowodu opłaty za wydanie licencji na organizację regat zgodnie z poniższą tabelą,
  • wypełniony formularz wniosek o zatwierdzenie Sędziego Głównego, Przewodniczącego Zespołu Protestowego, Bezodwoławczego Zespołu Protestowego (w przypadku regat rangi MP lub OOM i regat innych niż rangi MP lub OOM opublikowanych w kalendarzu imprez sportowych PZŻ),
  • wniosek o przyznanie organizacji regat rangi mistrzostw Polski kierowany do Zarządu PZŻ (decyzja o przyznaniu organizacji regat rangi mistrzostw Polski podejmowana jest przez Zarząd PZŻ w formie uchwały).

Opłata za licencję na przeprowadzenie regat:

RANGA REGATLICENCJA NA REGATY
(zł brutto)
UBEZPIECZENIE OC
(zł brutto)
mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy1 110,00250,00
mistrzostwa Polski w tym OOM, MPJ, MPM, MPJM875,00250,00
regaty inne w tym MMM
265,00250,00

UWAGI:
1. D
o ubezpieczenia OC organizatora regat w ramach polisy OC zawartej przez PZŻ można przystąpić wyłącznie w przypadku uzyskania licencji na organizację regat wydanej przez Polski Związek Żeglarski.
2. W przypadku złożenia wniosku o wydanie licencji na przeprowadzenie regat bez ubezpieczenia organizator jest zobowiązany do przedstawienia ubezpieczenia OC organizatora regat na kwotę minimum 2 mln zł.

Opłatę należy wnieść na konto bankowe:

Bank Pekao SA, nr konta: 19 1240 6218 1111 0000 46209146 z dopiskiem LICENCJA NA REGATY, DATA REGAT, NIP (opcjonalnie).
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani fakturą, zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535), prosimy o podanie numeru NIP w treści przelewu.

Przypominamy, że ww. dokumenty należy złożyć nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem regat. Uprzejmie informujemy, że ww.dokumenty można złożyć do Biura PZŻ w wersji papierowej lub wersji elektronicznej przesyłając kopie /skan/ na adres licencje[@]pya.org.pl z tytułem „Regaty”.

Sposoby i koszty dostawy:

Przesyłka listowna ekonomiczna krajowa (Poczta Polska SA)12 zł
Przesyłka listowna ekonomiczna zagraniczna (Poczta Polska SA)30 zł
Przesyłka kurierska krajowa (GLS)26 zł
Obiór osobisty w Biurze PZŻ0 zł 

Zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, organizator regat jest  zobowiązany do nadsyłania komunikatów z zawodów (na druku wyniki regat)  w ciągu 7 dni  od ich zakończenia w podziale na na adres rafszukiel@wp.pl, j.debert@pya.org.pl oraz pyabiuro@pya.org.pl.

Komunikaty z imprez powinny zawierać:

Druk wyniki regat (ze strony) w formie excel (w podziale na kategorie wiekowe):

- konkurencja, miejsce, nazwisko, imię, pesel, nazwa klubu miejscowość, nazwisko, imię trenera, data urodzenia trenera

    Komunikat/wyniki regat, który powinien być podpisany przez sędziego głównego zawodów (imię, nazwisko, nr licencji) i kierownika zawodów (imię i nazwisko).

    W przypadku niedotrzymania powyższego terminu zawody sportowe nie zostaną uwzględnione w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.