Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Patenty

Nadanie uprawnień żeglarskich na podstawie motorowodnych


Osoby posiadające patent motorowodnego sternika morskiego oraz kapitana motorowodnego posiadają odpowiednio uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej odpowiadające patentowi jachtowego sternika morskiego oraz kapitana jachtowego, jeżeli posiadają co najmniej patent żeglarza jachtowego.


Podstawa prawna:
§ 13 ist. 1 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. 2013 poz. 460)

W celu uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego lub kapitana jachtowego na postawie patentu motorowodnego należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

  • prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie patentu zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu; dla usprawnienia i przyspieszenia procedury wydania patentu rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego Generatora wniosków,
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
  • kserokopia patentu motorowodnego sternika morskiego lub kapitana motorowodnego poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego lub notarialnie uwierzytelniona kopia dokumentu,
  • kserokopia patentu jeśli patent był wydany w formie plastikowej niebieskiej karty po 2006 r., oryginał patentu lub notarialnie potwierdzona kopia patentu w przypadku patentów w formie papierowej wydanych przed 2006 r.
  • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
  • dowodów wpłaty za wydanie patentu żeglarskiego zgodnie z poniższą tabelą,
  • w przypadku osób które zmieniły nazwisko do dokumentów należy załączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa.

Opłatę za patent i przesyłkę zwrotną patentu można wnieść za pomocą serwisu Przelewy24 podczas generowania wniosku w Generatorze wniosków

Opłata za wydanie patentu:

Osoba dorosła
50 zł
Uczeń/student
25 zł *

* - uczniowie i studenci do 26 roku życia, na podstawie ważniej legitymacji.

Sposoby i koszty dostawy:

Przesyłka listowna ekonomiczna krajowa (Poczta Polska SA)12 zł
Przesyłka listowna ekonomiczna zagraniczna (Poczta Polska SA)30 zł
Przesyłka kurierska krajowa (GLS)26 zł
Odbiór osobisty w Biurze PZŻ0 zł


Termin załatwiania sprawy:
Wnioski realizowane są w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia dokumentów do Biura PZŻ (zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego).