Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Obszary działania Zespołu Nadzoru Technicznego

Przeglądy techniczne jachtów morskich


PRZEGLĄDY TECHNICZNE JACHTÓW MORSKICH

Jacht morski, to jednostka żaglowa, motorowa lub motorowo-żaglowa, przeznaczona lub używana do uprawiania sportu lub rekreacji i zarejestrowana z zamiarem eksploatowania na wodach morskich i śródlądowych (numer rejestracyjny rozpoczynający się od "POL"). Jachty ze względu na sposób użytkowania dzielą się na jachty rekreacyjne lub jachty komercyjne.

Jacht komercyjny, to jacht używany do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów w ramach prowadzenia działalności polegającej na:

  • odpłatnym przewozie osób,
  • odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych,
  • odpłatnym udostępnianiu statku w celach połowu organizmów morskich na podstawie sportowego zezwolenia połowowego zgodnie z przepisami o rybołówstwie, 
  • odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą, 
  • każdym innym odpłatnym udostępnianiu statku.

Jacht rekreacyjny, to jacht inny niż jacht komercyjny.

Orzeczenie Zdolności Żeglugowej (OZŻ) jest dokumentem technicznym, wystawianym na okres 5 lat, po pozytywnym zakończeniu przeglądu technicznego. OZŻ jest dokumentem wskazującym ograniczenia żeglugi wynikające z kategorii projektowej, dokumentów przedstawiających stateczność jachtu oraz jego aspektów konstrukcyjnych i technicznych. Polski Związek Żeglarski realizuje przeglądy techniczne jachtów morskich o długości kadłuba do 15 metrów na mocy upoważnienie Ministerstwa Infrastruktury wynikającego z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (art. 26 ust. 1). 

Przegląd techniczny jest obowiązkowy dla wszystkich jachtów morskich, za wyjątkiem:

  • jachtów rekreacyjnych o długości kadłuba do 15 m,
  • jachtów rekreacyjnych o długości kadłuba powyżej 15 m, posiadających znak zgodności „CE”, przez okres 10 lat od daty wystawienia deklaracji zgodności CE, pod warunkiem że jacht nie został uszkodzony lub że nie nastąpiła zmiana w jego kadłubie, urządzeniach lub wyposażeniu, jeżeli uszkodzenie lub zmiana mogą wpłynąć na stan bezpieczeństwa jachtu. 

Karta bezpieczeństwa jest dokumentem bezpieczeństwa, wystawianym na okres nie dłuższy niż okres ważności dokumentu technicznego, po pozytywnym zakończeniu inspekcji bezpieczeństwa. Inspekcje Bezpieczeństwa są realizowane między innymi przez Urząd Morski w Gdyni oraz Urząd Morski w Szczecinie, zależnie od wybranego portu macierzystego jachtu. 

Inspekcja bezpieczeństwa jest obowiązkowa dla wszystkich jachtów morskich, za wyjątkiem:

  • jachtów rekreacyjnych o długości kadłuba do 15 m, 
  • skuterów wodnych używanych jako jachty komercyjne (pozostaje natomiast wymóg posiadania przeglądu technicznego).

Rejon żeglugi określa ograniczenia akwenu, na którym prowadzona może być żegluga przez daną jednostkę. Rejon żeglugi wybierany jest przez armatora (przy zachowaniu ograniczeń wynikających z dokumentu technicznego) na etapie ubiegania się o Kartę Bezpieczeństwa. Od wybranego rejonu żeglugi zależeć będzie zakres wymaganego wyposażenia bezpieczeństwa, które musi być zgodne z zapisami rozporządzenia (link). Wyróżniamy następujące rejony żeglugi na wodach morskich:

Rejon 1 - Żegluga osłonięta – żegluga na wodach Zalewu Szczecińskiego, Zatoce Pomorskiej, na południe od linii łączącej latarnię morską Niechorze z cyplem Nord Perd na wyspie Rugia oraz na Zatoce Gdańskiej na południe od linii łączącej latarnię morską Hel z latarnią morską w Krynicy Morskiej lub na innych wodach osłoniętych o podobnych warunkach żeglugowych oraz Morzu Bałtyckim i innym morzu zamkniętym w odległości do 6 mil morskich od linii brzegu.

Rejon 2 - Żegluga przybrzeżna – żegluga w odległości do 20 mil morskich od linii brzegu w rejonie Morza Bałtyckiego lub innego morza zamkniętego o podobnych warunkach żeglugowych.

Rejon 3 - Żegluga pełnomorska – żegluga w odległości do 200 mil morskich od linii brzegu.

Rejon 4 - Żegluga oceaniczna – żegluga bez ograniczeń.

Jeżeli macie Państwo komercyjny jacht morski lub nie macie pewności czy Wasza jednostka podlega pod obowiązek posiadania przeglądu technicznego i dokumentów bezpieczeństwa, zachęcamy do kontaktu. 

Czynności realizujemy po otrzymaniu zlecenia, w miejscu wskazanym przez armatora (w kraju i za granicą), a opłaty są wyliczane zgodnie z  cennikiem usług.