Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Obszary działania Zespołu Nadzoru Technicznego

Przeglądy techniczne jachtów śródlądowych


RZEGLĄDY TECHNICZNE JACHTÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

Jacht śródlądowy, to jednostka żaglowa, motorowa lub motorowo-żaglowa przeznaczona lub używana do uprawiania sportu lub rekreacji i zarejestrowana z zamiarem eksploatowania na wodach śródlądowych (numer rejestracyjny rozpoczynający się od "PL"). Jachty ze względu na sposób użytkowania dzielą się na jachty rekreacyjne lub jachty komercyjne.

Jacht komercyjny, to jacht używany do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów w ramach prowadzenia działalności polegającej na:

  • odpłatnym przewozie osób,
  • odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych,
  • odpłatnym udostępnianiu statku w celach połowu organizmów morskich na podstawie sportowego zezwolenia połowowego zgodnie z przepisami o rybołówstwie, 
  • odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą, 
  • każdym innym odpłatnym udostępnianiu statku.

Jacht rekreacyjny, to jacht inny niż jacht komercyjny.

Orzeczenie Zdolności Żeglugowej (OZŻ) jest dokumentem technicznym, wystawianym na okres 5 lat, po pozytywnym zakończeniu przeglądu technicznego. OZŻ jest dokumentem wskazującym ograniczenia żeglugi wynikające z kategorii projektowej, dokumentów przedstawiających stateczność jachtu oraz jego aspektów konstrukcyjnych i technicznych. Polski Związek Żeglarski realizuje przeglądy techniczne śródlądowych jachtów komercyjnych na podstawie uzyskanego upoważnienia. Podczas przeglądu technicznego sprawdzany jest stan techniczny jak również wyposażenie jednostki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (link). 

Przegląd techniczny jest obowiązkowy (art. 34) ust. 2 ustawy o żegludze śródlądowej) dla wszystkich jachtów śródlądowych, za wyjątkiem:

  • jachtów rekreacyjnych i jednostek pływających używanych do amatorskiego połowu ryb,
  • jachtów komercyjnych o długości nieprzekraczającej 7,5 m, o ile nie są wyposażone w napęd mechaniczny o mocy przekraczającej 15 kW, 
  • jachtów komercyjnych napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni,
  • jachtów komercyjnych posiadających znak zgodności „CE”, przez okres 10 lat od daty wystawienia deklaracji zgodności CE, za wyjątkiem tych, które posiadają certyfikację w oparciu o moduł A, Aa i A1 

Uproszczone Świadectwo Zdolności Żeglugowej jest dokumentem bezpieczeństwa, wystawianym na wniosek armatora, przez Urzędu Żeglugi Śródlądowej na podstawie dokumentu technicznego jachtu. 

Jeżeli macie Państwo komercyjny jacht śródlądowy lub nie macie pewności czy Wasza jednostka podlega pod obowiązek posiadania przeglądu technicznego i dokumentów bezpieczeństwa, zachęcamy do kontaktu. 

Czynności realizujemy po otrzymaniu zlecenia w miejscu wskazanym przez armatora w kraju i za granicą, a opłaty są wyliczane zgodnie z  Cennikiem opłat za usługi inspektorów Zespołu Nadzoru Technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego.