Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Rejestr kodów identyfikacyjnych producentów jednostek pływających

Rejestr kodów identyfikacyjnych producentów jednostek pływających jest prowadzony przez Polski Związek Żeglarski z upoważnienia Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 9 października 1997 r. na podstawie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1 z dnia 3 stycznia 2017 r. dotyczącego procedur identyfikacji jednostek pływających zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych oraz zgodnie z norną PN-EN ISO 10087:2019 Małe statki - Identyfikacja jednostki - System kodowania.

W celu przydzielenia kodu identyfikacyjnego producenta jednostek pływających należy przesłać do Biura PZŻ:
  • wypełniony formularz wniosek o przydzielenie kodu identyfikacyjnego producenta,
  • odpis KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za przydzielenie kodu identyfikacyjnego wytwórcy w wysokości 585,00 zł na rachunek: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146 tytułem: KOD IDENTYFIKACYJNY PRODUCENTA, NIP (opcjonalnie).

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani fakturą, zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598, 1852), prosimy o podanie numeru NIP w treści przelewu.

Wnioski można składać w postaci papierowej na adres: Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa lub w postaci elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kodwytworcy[at]pya.org.pl.

Certyfikat przydzielenia kodu producenta jednostek pływających jest wystawiany w postaci elektronicznej i przesyłany do wnioskodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.


REJESTR WYTWÓRCÓW ŁODZI I JACHTÓW SPORTOWYCH
ZNAJDŹ PRODUCENTA:
WYNIKI WYSZUKIWANIA ŁODZI I JACHTÓW SPORTOWYCH
close
ALL-CARTER CRAFTS SP. Z O.O.
Kod:
Nazwa producenta:
Adres:
Województwo:
Tel:
Fax:
Strona www:
Email:
Data zarejestrowania kodu:
close
ALL-CARTER CRAFTS SP. Z O.O. 2
Kod:
Nazwa producenta:
Adres:
Województwo:
Tel:
+48 68 385 22 58
Fax:
Strona www:
Email:
Data zarejestrowania kodu:
Uwagi...