Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC organizatora regatPolski Związek Żeglarski informuje o możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Polski Związek Żeglarski z ERGO Hestią umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dedykowanej dla organizatorów regat żeglarskich.

Ochronę ubezpieczeniową możesz uzyskać poprzez przystąpienie do polisy i finansowanie składki ubezpieczeniowej w związku z udzieleniem ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Warunki ubezpieczenia:

 • Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna w związku z organizacją regat sportowych (amatorskich i zawodowych) w zakresie żeglarstwa wodnego, motorowodnego oraz lodowego
 • Zakres ubezpieczenia: zgodny z treścią polisy oraz certyfikatem ubezpieczenia
 • Zakres terytorialny: Rzeczpospolita Polska
 • Suma gwarancyjna: 2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki
 • Okres ubezpieczenia polisy odpowiedzialności cywilnej nr 436000268693 zawartej przez PZŻ,  obowiązuje w okresie od dn. 1 stycznia 2022 r. do dn. 31 grudnia 2022 r.
 • Ochrona ubezpieczeniowa świadczona w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej nr 436000268693 każdemu Ubezpieczonemu przystępującemu do polisy obejmuje okres na jaki zostało przyjęte przystąpienie do polisy tj. okres organizacji i trwania regat wskazany w certyfikacie OC
 • Koszt ubezpieczenia: 170,00 zł (opłata za regaty)

Do ubezpieczenia OC można przystąpić składając do Biura PZŻ następujące dokumenty:

Dokumenty należy złożyć do Biura PZŻ osobiście, pocztą tradycyjną (al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa) lub wysyłając na adres e-mail licencje@pya.org.pl.

Opłaty:
Opłatę można wnieść bezpośrednio w kasie Biura Polskiego Związku Żeglarskiego (płatność gotówką lub kartą płatniczą) lub na konto bankowe:

 • Odbiorca: Polski Związek Żeglarski, al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
 • Nr rachunku bankowego: 19 1240 6218 1111 0000 4620 9146
 • Kwota przelewu: 170,00 zł
 • Tytuł przelewu: Imię i nazwisko – OC organizatora regat, NIP (opcjonalnie)
  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani fakturą, zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535), prosimy o podanie numeru NIP w treści przelewu.

Potwierdzenie objęcia ochroną ubezpieczeniową zostanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci certyfikatu ubezpieczenia OC.

Postępowanie w przypadku zdarzenia:
Jesteś poszkodowanym lub sprawcą zdarzenia? W celu zgłoszenia szkody/zdarzenia do ubezpieczyciela i szybkiej ścieżki likwidacji postępuj zgodnie z Procedurą postępowania przy szkodzie OC.