Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC zawodników i członków PZŻ oraz osób posiadających licencje i uprawnienia żeglarskie wydane przez PZŻ


Polski Związek Żeglarski informuje o możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Polski Związek Żeglarski z ERGO Hestią umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dedykowanej dla osób fizycznych będących zawodnikami  i członkami PZŻ oraz posiadającymi licencje i uprawnienia żeglarskie wydane przez Polski Związek Żeglarski.

Ochronę ubezpieczeniową możesz uzyskać poprzez przystąpienie do polisy i finansowanie składki ubezpieczeniowej w związku z udzieleniem ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Warunki ubezpieczenia:

  • Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna osoby ubezpieczonej – zawodnicy/ członkowie/osoby posiadające licencje i patenty żeglarskie wydane przez PZŻ za szkody na osobie lub w mieniu w związku z uprawianiem żeglarstwa wodnego, motorowodnego lub lodowego)
  • Zakres ubezpieczenia: zgodny z treścią polisy oraz certyfikatem ubezpieczenia
  • Zakres terytorialny: cały świat
  • Suma ubezpieczenia: 2.000.000,00 euro na każde zdarzenie na każdą osobę ubezpieczoną
  • Okres ubezpieczenia polisy odpowiedzialności cywilnej nr 436000237198 zawartej przez PZŻ,  obowiązuje w okresie od dn. 1 stycznia 2021 r. do dn. 31 grudnia 2021 r.
  • Ochrona ubezpieczeniowa świadczona w ramach polisy odpowiedzialności cywilnej nr 436000237198 każdemu Ubezpieczonemu przystępującemu do polisy, rozpoczyna się z dniem przystąpienia i kończy się w dniu 31 grudnia 2021 r.
  • Koszt ubezpieczenia na osobę: 240,00 zł

Do ubezpieczenia OC można przystąpić za pośrednictwem elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl.

Postępowanie w przypadku zdarzenia:
Jesteś poszkodowanym lub sprawcą zdarzenia? W celu zgłoszenia szkody/zdarzenia do ubezpieczyciela i szybkiej ścieżki likwidacji postępuj zgodnie z Procedurą postępowania przy szkodzie OC.


Sprawdź jak łatwo i szybko możesz przystąpić do ubezpieczenia za pośrednictwem elektronicznego systemu ebiuro.pya.org.pl!

Jesteś zawodnikiem i posiadasz starszą licencję zawodnika?


1.    Zarejestruj się w elektronicznym systemie ebiuro.pya.org.pl.
2.    Wypełnij formularz Wniosek o licencję zawodnika.
3.    Podczas procesu zakupu zaznacz chęć przystąpienia do ubezpieczenia OC.
4.    Dokonaj płatności online podczas składania wniosku, a certyfikat przystąpienia do polisy, fakturę oraz nową licencję pobierz systemu.

Jesteś zawodnikiem i posiadasz nową licencję zawodnika?

1.    Zaloguj się w elektronicznym systemie ebiuro.pya.org.pl.
2.    Wypełnij formularz Wniosek o Ubezpieczenie OC żeglarza (zawodnika).
3.   Dokonaj płatności online podczas składania wniosku, a certyfikat przystąpienia do polisy oraz fakturę pobierzesz z systemu.

Jesteś żeglarzem i posiadasz patent żeglarski?

1.    Zarejestruj się w elektronicznym systemie ebiuro.pya.org.pl.
2.    Wypełnij formularz Wniosek o Ubezpieczenie OC żeglarza (zawodnika).
3.    Dokonaj płatności online podczas składania wniosku, a certyfikat przystąpienia do polisy oraz fakturę pobierzesz z systemu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami (tel.: +48 664 440 167, e-mail: pyabiuro@pya.org.pl) lub skorzystaj z Centrum pomocy ebiuro.pya.org.pl.