Informujemy, że w ramach naszej witryny korzystamy z plików cookies. Pozostając na naszych stronach wyrażasz zgodę na stosowanie ich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
AKCEPTUJĘ
BIP
Patenty

Wymiana patentu żeglarskiego


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. 2013 poz. 460)

W celu wymiany patentu żeglarskiego wydanego przed 2006 r. należy złożyć do Biura PZŻ następujące dokumenty:

  • prawidłowo wypełniony formularz wniosku o wymianę patentu zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu; dla usprawnienia i przyspieszenia procedury wydania patentu rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego Generatora wniosków Generatora wniosków,
  • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/,
  • oryginał patentu żeglarskiego lub pełna kserokopia patentu żeglarskiego potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub okręgowy związek żeglarski, który wydał patent lub zaświadczenie z okręgowego związku żeglarskiego, który patent wydał (jeśli takie zaświadczenie było wydane),
  • kopia dokumentu upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za wydanie patentu – dotyczy uczniów i studentów do 26 lat z ważną legitymacją,
  • w przypadku osób które zmieniły nazwisko do dokumentów należy załączyć kopię dowodu osobistego lub aktu małżeństwa,
  • kopia dowodu opłaty za wydanie nowego patentu żeglarskiego zgodnie z poniższą tabelą.

Opłatę za patent i przesyłkę zwrotną patentu można wnieść za pomocą serwisu Przelewy24 podczas generowania wniosku w Generatorze wniosków

Opłata za wydanie patentu:

Osoba dorosła50 zł
Uczeń/student25 zł*

* - uczniowie i studenci do 26 roku życia, na podstawie ważniej legitymacji.

Opłata za wydanie potwierdzonej kopii patentu:

Osoba dorosła10 zł
Uczeń/student10 zł 


Sposoby i koszty dostawy:

Przesyłka listowna ekonomiczna krajowa (Poczta Polska SA)11 zł
Przesyłka listowna ekonomiczna zagraniczna (Poczta Polska SA)30 zł
Przesyłka kurierska krajowa (GLS)26 zł
Odbiór osobisty w Biurze PZŻ0 zł


Termin załatwiania sprawy:

Wnioski realizowane są w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia dokumentów do Biura PZŻ (zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego).